2014-05-29
Aktualności / Ogólnopolski Turniej Miast i Gmin w gminie Szczurowa

 Sprawozdanie z przebiegu „Ogólnopolskiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin”

SP Szczurowa, MKS „Olimpijczyk”
 
W dniach od 17 do 23 maja 2014 roku dzieci i młodzież z terenu gminy Szczurowa uczestniczyła w różnorodnych grach i zabawach oraz turniejach m.in. w zabawie „Czy potrafisz”, „ Biegaj razem z nami”, „Jestem sprawny”, „Piłka to jest to”, „Jesteśmy drużyną”, turnieju „Dwa ognie” , torze przeszkód. Nad sprawnym przebiegiem rywalizacji sportowej czuwali nauczyciele, wychowawcy klas, rodzice, strażacy którzy także próbowali swoich sił w konkurencjach sportowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotował: Robert Dzień
 

 
Sprawozdanie z przebiegu
„Ogólnopolskiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin”
Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej
 
17.05.2014 – godz. 09:00-11:00
Festyn rodzinny mecz piłkarski dzieci kontra rodzice – liczba osób 20 – opiekun ks. Andrzej Mirek.
 
19.05.2014r. - godz. 14:00-15:00
Wycieczka rowerowa po najbliższej okolicy - Kopacze Wielkie, Górka, Szczurowa, Zaborów. W wycieczce wzięło udział 12 uczniów - opiekun Beata Komorowicz.
 
 
 
20.05.2014 Olimpiada sportowa w Szczurowej dzieci klas I-III – ilość osób 25 – „Orlik Szczurowa
 

22.05.2014 godz. 11:00 – 13:00 – Dzień Sportu
W klasach IV-VI również zostały przeprowadzone gry i zabawy  ruchowe. W przeprowadzonych konkurencjach sprawnościowych wzięli udział wszyscy uczniowie (20 uczniów). Najlepsze wyniki osiągnęli: Jakub Gulik, Julia Papież, Piotr Kostrzewa, Konrad Rębacz, Adrian Maj, Arkadiusz Kozioł, Sławomir Pakoński- nauczycielami prowadzącymi były: Anna Kotniewicz i Beata Komorowicz.
 
 
 

21.05.2014r - Udział uczniów w Zawodach Sportowo Pożarniczych w Zaborowie - drużyna liczyła 8 zawodników – opiekun Beata Komorowicz.
 
 
 

22.05.2014r - godz. 09.00-11:00 Dzień Sportu
Gry i zabawy sprawnościowo - ruchowe  dla klas 0-III. W zabawach wzięli udział wszyscy uczniowie z najmłodszych klas łącznie 36 uczniów.
 
 
 
 
 
30.05.2014 – godz. 09:00-11:00 Wycieczka piesza
Wycieczka nad Wisłę – liczba osób 10
 
 
 

Sprawozdanie z przebiegu
„Ogólnopolskiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin”
w Przedszkolu Niepublicznym Ochronka Sióstr Służebniczek w Zaborowie
 
W Przedszkolu Niepublicznym Ochronka Sióstr Służebniczek w Zaborowie w ramach VI Europejskiego Tygodnia Sportu dla wszystkich i XX Turnieju Miast i Gmin 2014 zostały Zrealizowane następujące tematy:
 1. Wycieczka z obserwacją zmian zachodzący w przyrodzie wiosną: „Zima – wiosna, zauważ różnice” /17.05.2014/.
 2. Zabawy sportowe na terenie Ochronki związane z prowadzonym tygodniem sportu: „Sport to zdrowie” /17-24.05.2014/. Odbył się: bieg z przeszkodami, przejście przez „Kładkę”, zabawy z szarfami, przejście przez tunel, toczenie piłeczki slalomem, rzut woreczkiem do celu, skoki w workach, itp.
 3. Udział dzieci w Olimpiadzie Orlik –Szczurowa /20.05.2014/.
 4. Wyjazd do Borku k. Bochni gdzie zaplanowano zajęcia przyrodnicze /22.05.2014/

 

WEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ

 


 SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE

 Piknik integracyjno-sportowy ,,Mama, tato i ja” w Zaborowie
 
18 maja 2014 roku w obiektach sportowych Centrum Rekreacji w Pojawiu odbył się II piknik integracyjny ,,Mama, tato i ja”, w którym udział wzięło 50 uczniów klas IV, V, VI tutejszej szkoły wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami, w sumie udział wzięło 160 uczestników. Tematem przewodnim pikniku była rodzina i walka z patologiami jakie mogą pojawiać się w rodzinie. Piknik rozpoczął dyrektor szkoły Mieczysław Chabura, który powiedział że 15 maja był obchodzony trzeci raz Międzynarodowy Dzień Rodziny, ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie w piosenkach i skeczach. Z kolei przystąpiono do rozgrywek sportowych tj. zawodów pomiędzy tatusiami i synami oraz mamusiami i córkami. W dalszej części rozegrano wiele konkurencji sprawnościowych oraz zabawowych. Rodzice nie uczestniczący czynnie w grach i zabawach sportowych, w tym czasie przygotowywali ognisko i smażyli kiełbaski. Zorganizowanie pikniku było możliwe dzięki pomocy i współpracy z Wójtem Gminy w Szczurowej Panem Marianem Zalewskim oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej reprezentowaną przez Panią Kierownik Halinę Łoboda. Czas szybko mijał przy grach, zabawach i wspólnej degustacji przygotowanych posiłków. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w pikniku, co wyrazili w podziękowaniach na ręce organizatorów tj. Pań Beaty Komorowicz, Dominiki Łucarz, Bogumiły Rzepki, Bogumiły Szydłowskiej i dyrektora szkoły.
 
 
 
WYCIECZKA ROWEROWA DO MORSKA, WITOWA I KOSZYC
 
21 maja 17 uczniów z klas V-VI  wraz z opiekunami panią  Dominiką Łucarz i Beata Komorowicz wyruszyło na wycieczkę krajoznawczo turystyczną z Zaborowa do Morska, Witowa oraz Koszyc. Piękna słoneczna pogoda towarzyszyła uczestnikom tej rowerowej wycieczki.   Pierwszy postój podczas którego  można było odpocząć był na wałach wiślanych. Tam też mogliśmy  podziwiać pagórkowate tereny po drugiej stronie  rzeki. Po krótkiej przerwie rowerzyści przemierzali tereny,  te które wcześniej mogli tylko oglądać. Przemierzając  trudne dla nas wzniesienia dotarliśmy do miejscowości Morsko,  a następnie do Witowa. Po dotarciu na miejsce nie mogliśmy nacieszyć się przepięknymi widokami. To co   znaliśmy z opowieści innych teraz   było w naszym zasięgu. Podziwialiśmy piękno tego terenu nie tylko z tarasu widokowego, ale również ze stojącej w najwyższym punkcie ambony myśliwskiej.  Z tego to miejsca zobaczyliśmy  całą panoramę gminy Szczurowa.  Po wieżach kościelnych rozpoznawaliśmy, gdzie znajduje się Szczurowa, Zaborów, Wola Przemykowska, Przemyków, Górka.  Uroku temu miejscu dodaje również Wisła,  która malowniczo wije się pomiędzy pagórkami, a w  oddali wznoszą się wysokie góry. Wracając zatrzymaliśmy się obok  XIV w.  kościoła  w Witowie.
 
Po dłuższym odpoczynku dotarliśmy na rynek w Koszycach, gdzie piliśmy schłodzone napoje i jedliśmy upragnione lody. Późnym wieczorem wróciliśmy do Zaborowa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYCIECZKA ROWEROWA DO WAŁ – RUDY
 
W dniu 20 maja 2014 roku grupa 26 uczniów z klasy piątej i czwartej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie wybrała się na wycieczkę rowerową do miejscowości Wal – Ruda w gminie Radłów. Po drodze uczniowie wraz z opiekunami Bogumiłą Szydłowską i dyrektorem Mieczysławem Chaburą zatrzymali się pod krzyżem w Pojawiu, który upamiętnia potyczkę szlachty polskiej i chłopów ze Szwedami w roku 1656, w czasie potopu szwedzkiego. Z kolei uczniowie przejechali na rowerach, wzdłuż ściany lasów radłowskich pod pomnik upamiętniający ,,Akcję III Most”, czyli wywiezienie do Londynu fragmentów pocisków V-2. Tu barwnie i ciekawie o historii z czasów II wojny światowej opowiadał nauczyciel historii. Następnie uczniowie udali się na ścieżkę przyrodniczą przygotowaną przez Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska, gdzie nauczycielka przyrody uczyła prawidłowego zachowania się w lesie i rozpoznawania roślin, w tym prawnie chronionych. Po odpoczynku wszyscy udali się do Domu błogosławionej Karoliny Kózka, gdzie w skupieniu i wyciszeniu oglądali jak wyglądał dom błogosławionej przed 100 laty. W dalszej części udali się na drogę męczeństwa Karoliny, która wiedzie przez urokliwe tereny leśne i bagienne. Po odbyciu drogi krzyżowej uczniowie powrócili po rowery i udali się w drogę powrotną do Zaborowa, po drodze delektując się lodami w Pojawiu. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wycieczki rowerowej do miejscowości Wał – Ruda.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZABOROWIE – GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW   ALKOHOLOWYCH W SZCZUROWEJ
 
W dniu 22 maja 2014 roku w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Zaborowie odbył się XIII Gminny Konkurs Promocji Zdrowego Trybu Życia, w tym roku pod hasłem „Żyj zdrowo! Żyj odpowiedzialnie!”. Temat przewodni tegorocznego konkursu brzmiał ,,Życie – jest ruchem, ruch jest życiem”. Cele ogólne konkursu to: poszerzenie wiedzy z zakresu patologii społecznych oraz uświadomienie znaczenia wczesnej profilaktyki, propagowanie stylów życia wyrażających odpowiedzialność za siebie, innych i świat przyrody oraz rozwijanie inwencji twórczych dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach sztuki. Cele szczegółowe konkursu obejmują: uświadomienie zależności zdrowia psychicznego od zdrowia fizycznego, wykształcenie właściwych postaw w relacjach z drugim człowiekiem oraz wdrażanie w życie postaw akceptujących zdrowy tryb życia – opieranie się nałogom, życie w zgodzie z przyrodą. Nadmienić należy, że zaborowska podstawówka należy do szkół promujących zdrowy styl życia i posiada stosowny certyfikat nadany przez Małopolski Instytut Zdrowia Publicznego w Krakowie. W konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową w Zaborowie przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Szczurowej wzięło udział 6 Szkół Podstawowych i 2 Gimnazja z terenu Gminy Szczurowa. Uczestnicy prezentowali plakat, logo, piosenkę, hasło i scenkę oraz rozwiązali test na temat profilaktyki uzależnień oraz wpływu środowiska na młodego człowieka. Swą wiedzę i umiejętności zdobywali pod czujnym okiem swoich nauczycieli. Poziom wiedzy i umiejętności tegorocznych reprezentantów poszczególnych szkół był wyrównany i bardzo wysoki, dlatego jury postanowiło przyznać: jednakowe nagrody, którymi w tym roku były plecaki turystyczne.
 
Konkurs odbył się dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Gminy w Szczurowej reprezentowanej przez Wójta Gminy w Szczurowej Pana Mariana Zalewskiego oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Panią Halinę Łoboda. Pomysłodawczyniami były nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zaborowie: Dominika Łucarz, Bogumiła Rzepka i Beata Komorowicz.
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
V GMINNY TURNIEJ SPORTOWO-POŻARNICZY
 
W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu odbył się już V Gminny Turniej Sportowo - Pożarniczy szkół podstawowych. 21 maja na sportowym boisku w Zaborowie zgromadziły się drużyny szkół podstawowych z terenu gminy. Wójt Gminy Szczurowa, Pan Marian Zalewski powitał wszystkich i życzył powodzenia w sportowej rywalizacji. Uczestnicy startowali w dwóch konkurencjach przeprowadzanych na sprzęcie CTIF: części bojowej oraz sztafecie. Rywalizacja była niezwykle zacięta o czym mogą świadczyć wyniki poszczególnych drużyn:
 
I miejsce
Szkoła Podstawowa w Zaborowie z łącznym czasem 2,48 sek.
II miejsce
Szkoła Podstawowa w Szczurowej z czasem 2,54 sek.
III miejsce
Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich z czasem 2,85 sek.
 
Wyniki pozostałych szkół:
Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym  2,91 sek.
Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach 3,42 sek.
Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej 3,55 sek.
 
Medale, dyplomy oraz statuetki, ufundowane przez Wójta Gminy Szczurowa, wręczali: Komendant Gminny Piotr Mikuś, Prezes OSP Zaborów Ryszard Cierniak oraz Naczelnik OSP Zaborów Marek Łucarz.
 
Strażacy podziękowali uczniom za udział w zawodach wyrażając nadzieję, iż w przyszłości zasilą szeregi swoich jednostek i chętnie będą nieść pomoc innym.
 
Dyrektor oraz nauczyciele składają serdeczne podziękowania druhom OSP Zaborów oraz Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej za coroczną pomoc w organizacji i przeprowadzeniu turnieju.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZABAWY RUCHOWE
W dniu 20 maja uczniowie klas 0- III bawili się na podwórku szkolnym. Każde z dzieci mogło wybrać konkurencję, w której chciało brać udział. Były więc zabawy z chustą animacyjną, skoki przez skakankę, wyścigi w workach, gry w piłkę i inne zabawy ruchowe. Wszyscy świetnie się bawili, a rywalizacja dostarczyła uczestnikom wielu emocji.
 
 
 
 
 
 
 
SPORTOWA DYSKOTEKA
21 maja 2014r. w PSP zaborów odbyła się zabawa dyskotekowa w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Sportu. W dyskotece uczestniczyły dzieci z kl. 0 – III. W trakcie trwania zabawy dzieci nie tylko tańczyły, ale brały udział w zabawach ruchowych ze śpiewem. W pięknie udekorowanej samodzielnie przez dzieci Sali, wszyscy świetnie się bawili. Jak wyglądała zabawa przedstawiaj poniższe zdjęcia.
 
 
 
 
 
 
 
XII TURNIEJ SPORTOWY PAMIĘCI TADEUSZ PROCIUKA I MARII DZIK
 
To już dwunaste sportowe zmagania uczniów z klas IV-VI w piłkę nożną, ręczną i siatkową podczas Turnieju Pamięci Tadeusza Prociuka i Marii Dzik, który rozegrany został 23 maja. Organizowany każdego roku turniej cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów szkoły podstawowej i dostarcza wiele emocji. W rozgrywkach biorą udział drużyny składające się z dziewcząt i chłopców z danej wsi; Dołęga, Pojawie, Kwików i Zaborów. W każdej z powyższych gier zespołowych mecze rozegrane są systemem „każdy z każdym”, a drużyny walczą w ten sposób o miano najlepszej wsi . Ten rok należy do Dołężan, bo to oni w każdej z gier stanęli na najwyższym stopniu podium. Na drugim miejscu znalazło się Pojawie, trzecim Zaborów, a na czwartym Kwików. Turniej został przygotowany przez wychowawców klas oraz nauczyciela w-f.
 
 
 
 
 
 
 

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH
XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 2014
Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Szczurowej

19.05.2014r.s.Grażyna Lupa wraz z s. Anną Policht zorganizowały wycieczkę pieszą po okolicy Szczurowej. Uczestnicy tej wycieczki: dzieci z Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Szczurowej m.in. podziwiały piękno okolicznych terenów, nawiedziły miejscowy cmentarz parafialny oraz przeszły pod pomnik Batalionów chłopskich.
 
21.05.2014r.na placu zabaw zostały zorganizowane minizawody dla dzieci uczęszczających do Ochronki Zgromadzenia Sióstr ostały Służebniczek w Szczurowej. Zostały przeprowadzone następujące konkurencje pośród czterech drużyn:

Zabawa z hustą animacyjną:

 • falowanie
 • piłka do celu
 • tańcząca piłeczka na huście
 • przejście pod hustą
 • zwinna zamiana miejsc
Sztafeta drużyn:
 • bieg
 • kto pierwszy do hula-hop?
 • Rzut piłką
 • Kto mnie złapie?
 
 

GMINNA OLIMPIADA SPORTOWA DLA DZIECI” Z TERENU GMINY SZCZUROWA
 POD PATRONATEM PANA MARIANA ZALEWSKIEGO WÓJTA GMINY SZCZUROWA
 
20 maja  2014 r na stadionie sportowym „Orlik” w Szczurowej odbyła się już kolejna edycja Olimpiady, tym razem nie tylko dla przedszkolaków, ale uczniów kl.O i Kl. I-III z terenu gminy Szczurowa. Bawiło się około 600 najmłodszych mieszkańców gminy wspólnie z rodzicami i wychowawcami. W/w impreza rozgrywana jest od 1999 roku.          
 
Wójt Gminy - Marian Zalewski powitał wszystkich przybyłych, głównie najmłodszych uczestników z terenu gminy Szczurowa, życząc udanej zabawy i niezapomnianych przeżyć - tym samym otwierając olimpiadę      

Na Olimpiadę przybyły dzieci z
 • Ochronki Zaborów,
 • Ochronki Szczurowa,
 • Komunalnych Przedszkoli Publicznych ze Szczurowej ,z Oddziału Strzelce Wielkie oraz z Uścia Solnego
 • Klas O i kl. I-III ze szkół podstawowych z Woli Przemykowskiej, Zaborowia, Niedzielisk, Strzelec Wielkich, Uścia Solnego, Szczurowej i szkół filialnych Wrzępia, Strzelce Małe i Rudy Rysie.
 
Uczestnicy mieli jednakowe stroje ( koszulki) z logiem przedszkola, a do boju zagrzewali się okrzykami dopingującymi swoją drużynę. Każde przedszkole wykonało transparenty (napisy) z nazwą i logiem przedszkola, szkoły. Organizatorami Olimpiady byli: 
 • MKS „OLIMPIJCZYK” SZCZUROWA,
 • UKS „START” W SZCZUROWEJ
 • URZĄD GMINY SZCZUROWA
 • GCKCZiS W SZCZUROWEJ
 
W ramach olimpiady odbyły się konkurencje sportowe i rekreacyjne.
 1. „Rzucam jak Gortat” 
 2. „Narty na tartanie”
 3. „Dżdżownica”
 4. „Hula – hop kręcę wciąż”
 5. „Rzutem zdobywam punkty”
 6. „Gol !!!”
 7. „Strzelnica”
 8. „Skaczemy jak kangury”
 9. "Sztafeta” 
 10. "Lina”
Najlepiej w danej grupie poszczególne konkurencje wykonywali:
 
Konkurencja
Grupa „biała” 
kl. II – III
 
Grupa „czerwona” 
kl. „O” – I
 
Grupa „niebieska”   przedszkola
 
1. „Rzucam jak Gortat” 
 
Uście Solne
Niedzieliska
Niedzieliska, Zaborów,
Szczurowa , Strzelce Wielkie, Uście Solne,
Wola Przemykowska
Szczurowa, Wrzępia
Filia Strzelce Małe
Filia Rudy Rysie
2. „Narty na tartanie”
 
Szczurowa
Strzelce Wielkie
Niedzieliska
Zaborów
Uście Solne
Ochronka Szczurowa
3. „Dżdżownica”
 
Wola Przemykowska
Zaborów
Szczurowa
Strzelce Wielkie
Wrzępia
Rudy Rysie
4. „Hula – hop kręcę   wciąż”
Szczurowa
Strzelce Wielkie
Niedzieliska 
Uście Solne
Wrzępia
Szczurowa
5. „Rzutem zdobywam punkty”
Wola Przemykowska
Niedzieliska
Uście Solne
Niedzieliska
Ochronka Szczurowa
Ochronka Zaborów
6. „Gol !!!”
 
Szczurowa
Zaborów
Niedzieliska
Wola Przemykowska
Filia Strzelce Małe
Ochronka Szczurowa
7. „ Strzelnica”
 
Szczurowa
Zaborów
Strzelce Wielkie
Zaborów
Filia Strzelce Małe
Szczurowa
8. „Skaczemy jak kangury”
Zaborów
Uście Solne
Wola Przemykowska
Niedzieliska
Filia Strzelce Małe
Filia Rudy Rysie
9.Sztafeta” 
 
Wola Przemykowska
Szczurowa
X
X
10. „Lina”
 
Zaborów
Wola Przemykowska
Strzelce Wielkie
Uście Solne
Szczurowa
Niedzieliska
Uście Solne
Ochronka Zaborów
 
Obsługę sędziowsko-techniczną imprezy tworzyli nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół zarówno podstawowych jak i gimnazjalnych z terenu gminy wraz z grupa uczniów
z Publicznego Gimnazjum ze Szczurowej.
 
Gośćmi Sportowej Olimpiady byli przedstawiciele samorządu lokalnego:      
 • Wójt Gminy Szczurowa - Marian Zalewski
 • Sekretarz Gminy – Maria Kądziołka
 • Przewodniczący Rady Gminy Szczurowa – Kazimierz Tyrcha
 • Przewodnicząca Komisji Oświaty Gminy Szczurowa - Stanisława Klisiewicz
 • Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Szczurowej a zarazem Przedstawiciel Zarządu Powiatu Brzesko - Marek Antosz
 • Kierownik Ref.OPOKiS UG w  Szczurowej – Jolanta Serwa
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczurowej – Alina Oleksy
 • Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu a zarazem Wiceprezes Nadwiślańskiej Grupy Działania CENOMA – Grzegorz Zarych
 • Proboszcz Parafii Szczurowa – ks. Wiesław Majka, który obdarował sportowców słodyczami          
 
Organizatorzy zapewnili dla każdego uczestnika watę cukrową, popcorn, napoje, zabawy na zjeżdżalni, trampolinie
 
 

WEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ

 Biegi przełajowe

">Gminna Olimpiada Sportowa

 


 VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU W KOMUNALNYM PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W SZCZUROWEJ I ODDZIALE W STRZELCACH WIELKICH

 
Od 19.05.2014 r. do 23.05.2014 w Komunalnym Przedszkolu Publicznym w Szczurowej miał miejsce VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU w ramach, którego przedszkolaki wzięły udział w wycieczce do Bałtowa gdzie przebyły ścieżkę prowadzącą przez park na której znajdowało się ponad 100 modeli dinozaurów i innych prehistorycznych stworzeń. Wszystkie naturalnej wielkości. W dniach 20-21. 05.2014 dzieci uczestniczyły w biegach przełajowych oraz zawodach sportowych na placu przedszkolnym. Odbyła się również wycieczka do Straży Pożarnej. W ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dzieci uczestniczyły w teatrzyku pt. O sierotce Marysi i krasnoludkach oraz zorganizowany został piknik rodzinny z okazji Dnia Matki.
 

 

wstecz
Odpady komunalne

Kalendarz
Czerwiec 2020
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30