2014-05-22
Aktualności / Nowa sala widowiskowo-świetlicowa we Wrzepi z adaptacją zaplecza byłej szkoły

Przy istniejącym obiekcie szkolnym we Wrzępi, od strony północnej, wybudowana została sala widowiskowo-świetlicowa, która posiadać będzie niezależną samostateczną konstrukcję, zaadaptowane zaplecze sanitarno – kuchenne i niezależną kotłownię, obsługującą wyłącznie realizowaną inwestycję. Sala pełnić będzie funkcję kulturalno-oświatową oraz rozrywkową dla mieszkańców Wrzępi. W budynku obecnie wykonywane są roboty wykończeniowe oraz zagospodarowaniem terenu przy obiekcie  Wykonawcą inwestycji wyłonionej w drodze procedury przetargowej jest firma „GOR-BUD” s.c. z siedzibą w Gorlicach. Pieniądze na realizację zadania w połowie (ok. 300 tys. zł) udało się pozyskać Gminie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” oś priorytetowa 4 Leader.

UG Szczurowa