2014-05-13
Aktualności / Nowe centrum w Górce

Po drugiej stronie remizy OSP w Górce trwają prace przy odnowie i zagospodarowaniu centrum tej miejscowości. Realizowana przez Gminę inwestycja obejmuje budowę utwardzonego placu publicznego, leżącego u zbiegu dróg gminnej i powiatowej z chodnikiem i kładką nad istniejącym potokiem wodnym. Plac systematycznie wyposażany jest w małą architekturę w formie altanki, zadaszonej studni, wiaty przystankowej. Wkrótce pojawią się ławki, kosze, miejsca postojowe dla rowerów oraz oświetlenie parkowe. Powiązany zostanie z przebudowanym przystankiem autobusowym poprzez przejście nad rowem melioracyjnym. Wybudowane zostanie również podium murowane z kwietnikami i drewnianymi siedziskami oraz barierki zabezpieczające.
 
 
 
Wykonawcą inwestycji – wyłonionym w drodze procedury przetargowej jest Zakład Usług Remontowych Marek Solak ze Strzelec Wielkich. Środki pozyskane przez Gminę Szczurowa na realizację inwestycji pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” oś priorytetowa 4 „Leader oraz budżetu Gminy Szczurowa.
 
 
 

UG Szczurowa