2014-05-06
Aktualności / Gminny Konkurs Ortograficzny o Tytuł Mistrza Ortografii w Strzelcach Wielkich

28 kwietnia 2014 roku  w PSP im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich, zgodnie z coroczną tradycją, odbył się XV Gminny Konkurs Ortograficzny o Tytuł Mistrza Ortografii dla ucznió w klas III. Celem konkursu było pogłębienie znajomości zasad ortograficznych.  Konkurs, jak zwykle, cieszył się dużym zainteresowaniem i budził emocje miłośników ortografii. W trudnych zmaganiach z polską pisownią i interpunkcją o zaszczytny Tytuł Mistrza wzięło udział sześć drużyn ze wszystkich szkół naszej gminy.

 
 
 
Okazało się, że ortografia, wbrew głoszonej przez uczniów opinii, niekoniecznie dla wszystkich musi być trudna. Uczniowie wykazali się doskonałą znajomością zasad i zawiłości ortograficznych. Konkurs przebiegał na wysokim i bardzo wyrównanym poziomie. Po podliczeniu punktów z dyktanda i zadań konkursowych komisja przyznała I miejsce drużynie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedzieliskach w składzie Roksana Palej i Katarzyna Zając.
 
 
Drugie miejsce zdobyły dwie drużyny z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Uściu Solnym w składzie Julia Czajka i Aleksandra Dąbrowska oraz zespołowi z Publicznej Szkoły Podstawowej w Strzelcach Wielkich w składzie Julia Boryś i Remigiusz Zabiegała. Trzecie miejsce przypadło drużynie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zaborowie w składzie Kinga Kanicka i Filip Majka oraz zespołowi ze Szkoły Podstawowej w Szczurowej w składzie Gabriela Badzioch i Filip Hanek.
 
Na czwartym miejscu znalazła się drużyna z Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Przemykowskiej w składzie Zuzanna Nowak i Jakub Drewko.
 
 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyła pani dyrektor Dorota Jaszczowska. Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród był czas na poczęstunek i wspólne pamiątkowe zdjęcie. Konkurs zorganizowały Danuta Laska i Lucyna Łaptas.

 

SP Strzelce Wielkie