2014-04-23
Aktualności / Gminny Konkurs Piosenki Religijnej w hołdzie Janowi Pawłowi II

W dniu 22 kwietnia 2014 roku w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej odbył się Gminny Konkurs Piosenki Religijnej w hołdzie Janowi Pawłowi II . Do udziału w konkursie zgłosiło się 91 uczestników: 11 solistów i 9 zespołów.

Ochronka /Niepubliczne Przedszkole w Szczurowej/

 

Ochronka /Niepubliczne Przedszkole w Zaborowie/

 

Gabriela Marek /Komunalne Przedszkole Publiczne w Szczurowej/

 

Julia Dobosz /Szkoła Podstawowa w Szczurowej – „0”/

 

Nataniel Górowski /Komunalne Przedszkole Publiczne w Szczurowej/

 

Celem konkursu było przede wszystkim rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania życiem i nauczaniem bł. Jana Pawła II, uczczenie Jego kanonizacji i złożenie hołdu Papieżowi – Polakowi. Organizatorem konkursu było Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej przy współpracy z Gminą Szczurowa.
 
Konkurs podzielony został na III kategorie wiekowe: przedszkolaki, szkoły podstawowe – soliści oraz zespoły i gimnazja.
 
Emilia Machalska /Szkoła Podstawowa w Szczurowej/
 
Julia Niewola /Szkoła Podstawowa w Szczurowej/
 
Klaudiusz Ciukaj /Szkoła Podstawowa w Zaborowie/
 
Daria Dobosz /Szkoła Podstawowa w Szczurowej/
 
Zuzanna Klimaj /Szkoła Podstawowa w Szczurowej/
 
Małgorzata Mądrzyk /Szkoła Podstawowa w Zaborowie/
 
Weronika Skrzynska /Szkoła Podstawowa w Szczurowej/
 
Szkoła Podstawowa w Zaborowie
 
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Dołędze
 
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Woli Przemykowskiej
 
Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach
 
Katarzyna Stec i Julia Krystkowska /Szkoła Podstawowa w Szczurowej/
 
Maciej Krystkowski, Julia Krystkowska, Mikołaj Pawlik, Wiktor Tabor
 
Publiczne Gimnazjum w Zaborowie
 
Karolina Zając /Publiczne Gimnazjum w Szczurowej/
 
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników eliminacji, biorąc pod uwagę dobór repertuaru, warunki głosowe, poprawność wokalną, poziom wykonania, ogólny wyraz artystyczny i kulturę sceniczną Jury w składzie: Regina Wilaszek, Beata Marzec, Bogusława Daniel-Zieja, Kazimierz Różycki
 
 
przyznało:
  • w kategorii „Przedszkolaki” wyróżnienia dla:
1. Gabrieli Marek /Komunalne Przedszkole Publiczne w Szczurowej/
2. Julii Dobosz /Szkoła Podstawowa w Szczurowej – „0”/
3. Nataniela Górowskiego /Komunalne Przedszkole Publiczne w Szczurowej/
4. Ochronki /Niepubliczne Przedszkole w Zaborowie/
5. Ochronki /Niepubliczne Przedszkole w Szczurowej/
  • w kategorii Szkoła Podstawowa – soliści:
I miejsce: Klaudiusz Ciukaj
II miejsce: Julia Niewola
III miejsce: Małgorzata Mądrzyk
  • Szkoła Podstawowa – zespoły:
I miejsce: Szkoła Podstawowa w Zaborowie
II miejsce: Filia Gminnej Biblioteki w Woli Przemykowskiej
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Szczurowej
  • w kategorii: Gimnazjum
- Specjalne wyróżnienie dla Karoliny Zając z Publicznego Gimnazjum ze Szczurowej,
- Wyróżnienie dla Publicznego Gimnazjum w Zaborowie
 
Laureaci otrzymali dyplomy, statuetki oraz nagrody rzeczowe w postaci książek o Janie Pawle II, które zostały ufundowane przez Wójta Gminy Szczurowa. Najmłodsi uczestnicy otrzymali również odrobinę słodkości. Nagrody wręczał Wójt Gminy Szczurowa Marian Zalewski. Wszyscy uczestnicy Gminnego Konkursu otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe książki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laureaci Gminnego Konkursu Piosenki Religijnej
w hołdzie Janowi Pawłowi II będą reprezentować utwory
na
„Wieczorze w hołdzie Janowi Pawłowi II”,
który odbędzie się 27 kwietnia o godz. 17:00
– w Dzień Kanonizacji Jana Pawła II w sali widowiskowej
Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej,
na który juz dzisiaj serdecznie zapraszamy.

 

Galeria zdjęć

 

Organizator konkursu: Alina Banach, GCKCziS; zdjęcia: UG Szczurowa