2014-04-15
Aktualności / Przebudowa i remont budynku GCKCziS w Szczurowej

W budynku Centrum Kultury trwa realizacja ostatniego etapu zadania w ramach dotacji pozyskanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działania „Rozwój infrastruktury kultury”, priorytetu "Infrastruktura domów kultury”.

 
Po przerwie zimowej na początku kwietnia Firma „Jawor” Usługi Remontowo-Budowlane  z Brzeska przystąpiła do realizacji ostatniego już etapu w ramach realizowanego zadania pn. "Przebudowa i remont na cele działalności statutowej poddasza budynku głównego Centrum Kultury w Szczurowej". W drugim etapie wykonano elementy murowe i żelbetowe, stolarkę okienną wraz z dociepleniem ścian i elewacją na części rozbudowy. W trakcie realizacji są prace związane z przebudową pionu komunikacyjnego centrum kultury, usprawniające komunikację z kondygnacją poddasza, a także z dostosowaniem klatki schodowej do obowiązujących przepisów prawa budowlanego. Główna ściana klatki schodowej zostanie wykonana z konstrukcji aluminiowej w pełni przeszklonej, m.in. lastryko schodów i spoczników zostanie zastąpione nową terakotą, a wysłużoną balustradę, pamiętającą lata sześćdziesiąte ubiegłego wieku zastąpią nowoczesne uchwyty i poręcze. Ciąg komunikacyjny zostanie odświeżony i pomalowany. Całość drugiego etapu zamknie się kwotą 280 tys. zł, z czego około 30 % pochodzić będzie z budżetu Gminy Szczurowa.
 
W ramach pierwszego etapu wykonano całkowitą przebudowę konstrukcji dachowej – mocno wysłużone elementy dachu zastąpiono nową konstrukcją drewnianą, wzmocnioną samonośnymi stalowymi elementami dachu i stropu. Dokonano wymiany pokrycia dachowego, przebudowano kominy, zamontowano drabinki śniegowe, właz dachowy, stopnie kominiarskie i ławy, wykonana została także nowa instalacja odgromowa. Etap ten zamknął się kwotą prawie 290 tys., z czego z budżetu gminy przeznaczono środki w wysokości 80 tys. zł.

 

 
 
 

 

GCKCziS Szczurowa