2014-03-24
Aktualności / Rozpoczęły się prace odbudowie północnej części ogrodzenia zespołu dworsko-parkowego

Trwają prace wyburzeniowe celem odtworzenia zabytkowego muru ogradzającego park dworski od strony północnej. Prace prowadzone są pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Po rozebraniu starego ogrodzenia zmurszały mur zastąpiony zostanie zupełnie nowym. Pod ogrodzeniem wykonane zostaną, zgodnie z projektem, nowe fundamenty w postaci żelbetowej ściany oporowej. Elementy kamienne zostaną poddane konserwacji, a na powierzchni nowego ogrodzenia od strony zewnętrznej wykonane zostanie zabezpieczenie hydrofobizacyjne strefy rozbryzgowej, odporne na intensywne działanie wody i szybkie zabrudzenie powierzchni.
 
 
 
 
 
Koszt inwestycji w całości pokryją pieniądze pozyskane przez Gminę Szczurowa z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich.

 

 

UG Szczurowa