2014-03-05
Aktualności / Nowe centrum Rajska

Dobiegają końca pracebudowlane związane z zagospodarowaniem nowego centrum wsi w Rajsku, przy skrzyżowaniu drogi gminnej z drogą powiatową w kierunku Strzelec Wielkich. Wykonany został plac z chodnikami z kostki brukowej, przepustami, altaną z imitacją studni i przystankiem autobusowym. Wykonane zostanie również oświetlenie parkowe, zamontowane elementy małej architektury typu ławki, kosze, stojaki na rowery oraz nasadzona zostanie zieleń ozdobna z trawnikami.
 
 
Odnowa centrum Rajska, służącego przede wszystkim integracji mieszkańców i poprawie wizerunku miejscowości jest finansowana z budżetu Gminy Szczurowa oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie „Odnowa i rozwój wsi” oś priorytetowa 4 „Leader”, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Wartość inwestycji to ponad 400 tys. złotych.
 
widok od strony wschodniej
 
 
widok od strony zachodniej

 

UG Szczurowa