2014-02-26
Aktualności / Dbamy o bezpieczeństwo dzieci - spotkanie z pielęgniarką

Kolejnym zadaniem w akcji pt. „Dbamy o bezpieczeństwo dzieci” było zorganizowanie spotkania z pielęgniarką – panią Lucyną Garncarz. Pani Lucyna Garncarz – higienistka szkolna przedstawiła uczniom najczęściej spotykane zagrożenia zdrowia na terenie szkoły, podczas drogi do i ze szkoły. Mówiła o zranieniach, złamaniach, krwotokach, omdleniach, zadławieniach oraz o sposobie ich likwidacji. Spotkanie miało formę warsztatów, uczniowie mieli więc możliwość czynnie w nim uczestniczyć.

Podkreślała, że każdy jeśli może, powinien podjąć działania mające na celu pomoc drugiemu koledze. Mówiła również o roztropności przy niesieniu pomocy, że podczas podejmowania decyzji o pomocy innemu koledze lub osobie należy przede wszystkim zadbać o własne bezpieczeństwo. Gdy nie dajemy rady sami, prosimy o pomoc osoby starsze, powiadamiamy telefonicznie pogotowie ratunkowe.
 
Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały pani pielęgniarki, utrwaliły wiadomości i umiejętności dotyczące zachowania w sytuacji zagrożenia.

Organizatorką spotkania z pielęgniarką była nauczycielka
Elżbieta Grzesik-Oleksyk