2014-02-04
Aktualności / Prymas Polski uhonorował działaczy polonijnych z Chicago

Dnia 19 stycznia 2014r. ks. Biskup Pomocniczy Archidiecezji Chicagowskiej Andrzej Wypych, delegat Kardynała z Chicago dokonał wręczenia Medali Prymasowskich za Zasługi dla Kościoła i Narodu przyznanych przez arcb. Metropolitę Gnieźnińskiego Józefa Kowalczyka – Prymasa Polski. Uroczystość odbyła się w Polskiej Misji Świętej Trójcy w Chicago.

Medale przyznane zostały jedenastu działaczom polonijnym, w tym trzem osobom z Fundacji Parafii Strzelce Wielkie w Chicago:
  1. Stanisławowi Chwała – Przewodniczącemu
  2. dr Łucji Mirowskiej Kopeć
  3. dr Janowi Jaworskiemu
Prymasowskie medale „Za zasługi dla Kościoła i Narodu” są wyrazem uznania za pracę dla Kościoła i Polski, a tym samym dla Polonii Chicagowskiej, dla Fundacji Parafii Strzelce Wielkie, ale także Gminy Szczurowa, z której Fundacja pochodzi.
 
 
Na zdjęciu: bp Andrzej Wypych i przew. Stanisław Chwała
 
 
 

Na zdjęciu: z Biskupem Andrzejem Wypychem laureaci: Józef Bafia, Eugeniusz Balarin, Stanisław Chwała, Tadeusz Kulasik, Roman Popławski, Barbara Kipto-Foran, Elżbieta Majchrowska, Lucja Mirowska-Kopeć, Bronisław Orawiec, Ks. Michał Osuch CR, Jan Jaworski.