2014-01-23
Aktualności / Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży "Moralitet" wystapił w Gminnym Centrum Kultury

17 stycznia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej gościnnie wystąpił krakowski Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży ,,Moralitet" prezentując przedstawienie pod tytułem „ON - LINE”. Pod osłoną spektaklu teatralnego aktorzy poruszyli problem nieumiejętnego korzystania z Internetu oraz pokazali uczniom Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza jakie problemy czyhają na niczego nieświadomych młodych internautów.

Sztuka dowiodła, że sieć jest wspaniałym narzędziem do zdobywania informacji, wymiany poglądów oraz porozumiewania się. Jednocześnie jednak ma wielkie możliwości rozpowszechniania m.in. treści kultywujących korzystanie z wszelkiego rodzaju używek, nielegalnych leków, bądź też nieetycznych treści. Spektakl uświadomił dzieciom jak ważne jest czytanie regulaminów oraz ochrona swoich danych osobowych. Na zakończenie aktorzy przeprowadzili z uczniami krótką rozmowę na temat przedstawienia oraz problemów z jakimi zmagały się postacie.
 
Widowisko to reakcja na nasilające się w Polsce przypadki wyłudzania pieniędzy za pomocą ,,internetowych opłat”, kupowania nielegalnych lub niesprawdzonych leków bądź dopalaczy poważnie zagrażających życiu. Ponadto narastającej agresji wśród dzieci i młodzieży, którzy wzorują się na grach sieciowych oraz propagowanych treściach.
 
 
 
 
 

 

 

Elżbieta Solak, Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej