2014-01-23
Aktualności / W klubie seniora coraz aktywniej!

Na każde spotkanie w Klubie przybywa coraz więcej nowych członków. Cieszy ten fakt, bo oznacza to, że Seniorzy nie chcą spędzać wolnego czasu w domu przed telewizorem. Chcą być aktywni.

W minionym roku Seniorzy skorzystali z kilku atrakcyjnych propozycji, m.in.:

  • wyjazdu do groty solnej i muzeum Jana Pawła II w Jadownikach Mokrych,
  • udziału w spektaklu ,,Piękna Lucynda”  w Teatrze im. L. Solskiego w Tarnowie,
  • zwiedzaniu kopalni soli w Bochni,
  • udziału w prezentacji taniego, szybkiego i zdrowego gotowania,

Obecnie trwają przygotowania do realizacji projektów z POKL. Część członków skorzysta również z kursu nauki języka angielskiego ,,Akademia językowa 50 +” oraz z kursu komputerowego.

Działalność Klubu życzliwą pomocą wspierają Pan Wójt Marian Zalewski, dyr. GCKCziS Pan Grzegorz Zarych oraz Pani Halina Łoboda z Urzędu Gminy Szczurowa.

Wszystkim serdecznie dziękujemy !

Stanisława Klisiewicz - pomysłodawczyni Klubu Seniora