2013-05-29
Aktualności / Uroczysty Bankiet. Zjazd Pojawian z kraju i ze świata

Kolejnym punktem uroczystości Dni Pojawia i Gminy Szczurowa był „Bankiet – Zjazd Pojawian”, na który przybyła liczna delegacja gości z kraju i ze świata. Wszystkich przybyłych gości powitał wójt gminy Marian Zalewski oraz Zespół Pieśni i Tańca "Pojawianie".

 
 
 
 
 
Uroczystość odbyła się w zmodernizowanym i gruntownie wyremontowanym przez gminę z udziałem środków europejskich Domu Ludowym z salą widowiskową w Pojawiu. Fundatorem dobudowanej pod koniec lat 80-tych sali widowiskowej był głównie Klub Pojawian w Chicago. Oddany do użytku odnowiony obiekt domu ludowego poświęcił ks. Piotr Scipień, proboszcz parafii Zaborów.
 
 
Spotkanie było doskonałą okazją do złożenia podziękowań wszystkim mieszkańcom, rodakom zza oceanu i władzom samorządowym za zaangażowanie w rozwój wsi, troskę o jej wygląd, kultywowanie tradycji i wspieranie inicjatyw, a także osobom, których zaangażowanie i niesłabnąca determinacja sprawia, że świat wokół nas zmienia się na lepsze. Wójt Gminy i przewodniczący Rady Gminy złożyli podziękowania:
 • Romanowi Ciepieli – marszałkowi Województwa Małopolskiego,
 • Władysławie Nowosad – prezesce Klubu Pojawian w Chicago,
 • Edwardowi Mika - honorowemu prezesowi Związku Klubów Polskich w Chicago.
 
 
W dowód uznania i szacunku zostały również wręczone medale okolicznościowe, osobom zaangażowanym w społeczną działalność na rzecz rodzinnej miejscowości Pojawie:
 • Państwu Władysławie i Leopoldowi Nowosad
 • Państwu Irenie i Edwardowi Mika  
 • Państwu Urszuli i Janowi Pawula
 • Panu Władysławowi Mieczysławowi Mądrzyk
 • Panu Janowi Bogdanowi Kuczek
 • Panu Januszowi Mądrzyk
 • Pani Irenie Mika
 • Pani Irenie Preston - Simon
 • Państwu Jadwidze i Alfredowi Baker
 • Pani Nicoli Brice
 • Panu Janowi Mizera
 
 
 
 
Delegacja przedstawicieli miejscowości Pojawie: Zofia Bieniaś, Władysław Mądrzyk - sołtys wsi oraz Józef Golonka – prezes OSP, złożyli podziękowania samorządowi Gminy Szczurowa na ręce wójta gminy Mariana Zalewskiego za działania podejmowane na rzecz rozwoju i modernizacji sołectwa Pojawie.  
 
 
 
Uroczystość była również okazją do podziękowania wszystkim tym, którzy na co dzień angażują się w działalność na rzecz sołectwa Pojawie, t.j.
 • Ochotniczej Straży Pożarnej w Pojawiu
 • Kołu Gospodyń Wiejskich Pojawie
 • Wspólnocie Gruntowej Wsi Pojawie
 • Panu Aleksandrowi Janowskiego
 • Panu Józefowi Golonka – wieloletniemu sołtysowi wsi
 • Panu Władysławowi Mądrzykowi – sołtysowi wsi
 • Panu Stanisławowi Gurgul – choreografowi Zespołu Pieśni i Tańca „Pojawianie”
 • Pani Marii Cierniak – opiekunce Zespołu Pieśni i Tańca „Pojawianie”
 • Pani Irenie Sachaj – założycielce Zespołu Pieśni i Tańca „Pojawianie”
Podziękowania wręczyli wójt gminy Marian Zalewski, sołtys Pojawia Władysław Mądrzyk i radna Rady Gminy Agnieszka Madrzyk.
 
 
 
 
Słów gratulacji i uznania dla samorządu gminy i mieszkańców Pojawia nie zabrakło ze strony marszałka Województwa Małopolskiego Romana Ciepieli oraz honorowego prezesa Związku Klubów Polskich Edwarda Mika, a także wójta gminy Miedzichowo Stanisława Piechoty.
 
 
 
Specjalnie na tę okazję dla wszystkich wyróżnionych i zaproszonych gości Gabriela Caban zadedykowała wiersz.
 
Termin bankietu przypadł w okresie jubileuszu 400-lecia powstania Pojawia. Z tej okazji kilka słów o historii wsi Pojawie opowiedział podczas bankietu Jan Mizera, natomiast historię powstania i budowy domu ludowego wraz z salą tańca przedstawił Władysław Mądrzyk.
 
Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Pojawianie” z Pojawia.
 
 
 
 
Po zakończonej części oficjalnej mieszkańcy i zaproszeni goście bawili się na zabawie tanecznej.
 
 
Zapraszamy do galerii zdjęć
 
 

 

 

UG Szczurowa