2012-12-28
Aktualności / Modernizacja remizy w Niedzieliskach zakończona

Dzięki pozyskaniu przez Gminę Szczurowa środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich, Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych., uzupełnionych wkładem własnym, pochodzącym z budżetu samorządu w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzieliskach zakończono prace remontowo – modernizacyjne. Obiekt, który został wybudowany w latach 30-tych ubiegłego wieku, dzięki modernizacji zyskał nowy, estetyczny wygląd i będzie służył strażakom przez kolejne lata.

 
Przeprowadzone prace polegały na wymianie stolarki okiennej i wymianie drzwi, wykonaniu nowej elewacji budynku, skuciu i uzupełnieniu tynków ścian zewnętrznych budynku oraz tynków w pomieszczeniach garażu i sali narad, gdzie wykonane zostały również nowe posadzki i pomalowane pomieszczenia. Koszt inwestycji wyniósł 83 tysięcy złotych.
 

 

UG Szczurowa