2012-11-23
Aktualności / Dom Ludowy w Pojawiu nie do poznania

Odbiorem technicznym zakończył się pierwszy etap prac na zadaniu dotyczącym termomodernizacji i generalnego remontu pomieszczeń domu ludowego w miejscowości Pojawie. Wymienione zostało pokrycie dachu budynku domu ludowego i sali tańca, stolarka okienna i drzwiowa oraz ocieplenie stropu nad salą tańca i budynku domu ludowego wraz z wykonaniem nowej elewacji zewnętrznej. 

 
 
 
Zakres dalszych prac przewidzianych do wykonania obejmuje: remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej, klatki schodowej, tarasu wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych, remont sali tańca wraz z zapleczem, wykonanie robót elektrycznych i instalacyjnych w budynku, a także zagospodarowanie terenu przy budynku domu ludowego.
 
Szeroki front robót inwestycyjnych związanych z adaptacją obszernego obiektu domu ludowego jest prowadzony przez Gminę Szczurowa z udziałem pozyskanego przez samorząd dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie: „Odnowa i rozwój wsi” oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Całość prac stanowi kwotę blisko milion złotych.
 

 

UG Szczurowa