2012-11-13
Aktualności / SP Niedzieliska. Niepodległość – znaczy Wolność…!

 

„Pokolenia daremnie latami marzyły
żeby dożyć ojczyzny własnej – choćby biednej.
Uskrzydlała nadzieja ich myśli i czyny
i nigdy nie przestali śnić o Niepodległej.
Jawiła im się Polska z dziecinnych, jasnych snów,
w ojczystych pieśniach i opowieściach przetrwała.
Wierzyli, że gdy w chwale powróci kiedyś znów,
to będzie sprawiedliwa, wolna i wspaniała.”
 
11 listopada to data szczególna w historii naszej ojczyzny – tego dnia obchodzimy bowiem najważniejsze święto narodowe – Święto Odzyskania Niepodległości.
 
 
Uroczyste obchody Święta Niepodległości w naszej szkole miały miejsce 12 listopada. Rozpoczęły się o godzinie 9.00 mszą św. w  której uczestniczyli mieszkańcy Niedzielisk, przedstawiciele Rady Rodziców, Koła Gospodyń Wiejskich, Wspólnoty Leśnej reprezentowanej przez pana Józefa Czachora. Ksiądz Józef Masłoń, proboszcz tutejszej parafii w wygłoszonej homilii wspominał historię walki o niepodległość Polski.
 
 
Uczniowie klas IV-VI pod opieką nauczycieli – pani Ewy Badzioch, pani Lidii Kołodziej i ks. Józefa Masłonia przygotowali pełen nostalgii słowno – muzyczny program artystyczny opowiadający o historii naszej ojczyzny od czasów zaborów, aż po symboliczną datę 11 listopada 1918 roku, kiedy to po 123 latach niewoli Polska ponownie znalazła się na mapie Europy. Występom uczniów towarzyszyła prezentacja multimedialna stanowiąca swoistą ilustrację tamtych czasów, która obrazowo przybliżyła nam wszystkim drogę Polaków do wolności. Treści historyczne urozmaicone zostały wierszami polskich poetów, pieśniami legionowymi, patriotycznymi. Uczniowie w swoich recytacjach i pieśniach przeplatali świat dzisiejszy ze światem tych, którzy walczyli o naszą Polskę. Scenografia religijno – patriotyczna oraz piękne pieśni śpiewane wspólnie przez wszystkich uczestniczących we wspólnej „Modlitwie za Ojczyznę”, dały widzom wiele wzruszeń.
 
 
 
Na zakończenie uroczystości głos zabrali ks. Józef Masłoń oraz dyrektor szkoły pani Katarzyna Mach. W swoich krótkich wystąpieniach przypomnieli uczniom jak ważne jest dla nas wszystkich  to święto i dlaczego tak uroczyście je obchodzimy, zachęcając jednocześnie wszystkich uczniów do chwili refleksji nad historią naszej ojczyzny.  Podkreślili dużą rolę tego typu uroczystości w wychowaniu patriotycznym młodego pokolenia.
 
 
Często słyszymy słowa: „Polska, ojczyzna, jesteśmy Polakami”. Na co dzień nie myślimy jednak o tym, co to jest wspólne dobro, poczucie tożsamości, nasza kultura.
 
11 Listopada to dla jednych hołd składany w imię pamięci o walczących Rodakach, dla innych to dzień wywieszania biało – czerwonej flagi. Jedno jest pewne - Święto Niepodległości – to dzień szczególny. Dla uczniów naszej szkoły to przede wszystkim lekcja patriotyzmu.
 

 

„Jestem Polakiem – to znaczy, że należę do narodu polskiego zarówno dziś jak i w wiekach ubiegłych i w przyszłości. Jestem Polakiem i wszystko co polskie jest moje i niczego się wyrzec nie mogę. Jestem Polakiem – więc mam obowiązki polskie. Są one tym większe i tym silniej się do nich poczuwam, im lepszym jestem człowiekiem”.

Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach