2012-11-09
Aktualności / Nowe nawierzchnie dróg transportu rolnego w Dołędze i Kopaczach Wielkich

Ze środków własnych gminy Szczurowa przeznaczonych do dyspozycji funduszu sołeckiego wykonane zostały nowe nawierzchnie na odcinkach dróg:

  • Dołęga – Kościelna, gdzie wykonane zostały roboty ziemne, mechaniczne profilowanie z plantowaniem gruntu, wykonanie warstwy gruntu z kruszywa łamanego oraz montaż barier ochronnych przy potoku Borowa Struga.

  • Kopacze Wielkie – Wyspa, gdzie wykonane zostało mechaniczne profilowane zniszczonej drogi oraz wzmocnienie warstwy podbudowy kruszywem łamanym;

 

 

UG Szczurowa