2012-11-08
Aktualności / Generalny remont domu ludowego w Strzelcach Małych

W pomieszczeniach budynku domu ludowego w Strzelcach Małych Gmina Szczurowa prowadzi prace remontowe, które obejmują: remont i malowanie ścian w sali tańca oraz pomieszczeniu kuchennym i sanitarnym, odnowę boazerii w sali świetlicy, wymianę parkietu i remont sceny. Pomieszczenie wyposażone zostanie w ogrzewacze gazowe oraz wentylację sali tańca.

 

Wymieniona została również stolarka drzwiowa w budynku, a obecnie wykonywana jest elewacja zewnętrzna i nowe schody od strony południowej i zachodniej. Ponadto wzdłuż drogi gminnej i przed budynkiem domu ludowego ułożony został nowy chodnik.
 
 
Inwestycja realizowana jest przy udziale wsparcia unijnego uzyskanego przez samorząd Szczurowej z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Schematu 6.2.C „Likwidacja skutków klęsk żywiołowych”.

 

 

UG Szczurowa