2012-11-06
Aktualności / Remiza w Strzelcach Małych jak nowa

Dobiega końca remont połączony z modernizacją remizy OSP w Strzelcach Małych. Remiza odnawiana jest ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Dzialanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych, które pozyskała Gmina Szczurowa w samorządzie województwa, składając stosowny wniosek aplikacyjny.

Przewidziane do wykonania prace obejmują: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, osuszenie pomieszczeń, wykonanie tynków w pomieszczeniach, malowanie ścian i sufitów, odnowienie boazerii, skucie starych i wykonanie nowych posadzek, wymiana stolarki okiennej i drzwi garażowych, remont dachu budynku, ocieplenie i wykonanie nowej elewacji zewnętrznej, wybrukowanie terenu wokół remizy strażackiej. Całość wykonanych prac zamknie się kwotą 26 tysięcy złotych.

 

 

 

UG Szczurowa