2012-10-26
Aktualności / Modernizacja remizy w Niedzieliskach

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzieliskach trwają zlecone przez Gminę Szczurowa prace remontowe i modernizacyjne, polegające na skuciu i uzupełnieniu tynków ścian zewnętrznych budynku oraz tynków w pomieszczeniach garażu i sali narad, gdzie wykonane zostaną nowe posadzki i malowanie pomieszczeń. Wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz wykonana nowa elewacja budynku. Koszt inwestycji wynosi blisko 83 tysięcy złotych.

 
 
Obiekt, który został wybudowany w latach 30-tych, dzięki modernizacji zyska nowy, estetyczny wygląd i będzie służył strażakom przez kolejne lata. Prowadzone prace możliwe są dzięki pozyskaniu przez Gminę Szczurowa z pomocą wicemarszałka Romana Ciepieli środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Dzialanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

 

UG Szczurowa