2012-10-23
Aktualności / Rozbudowana remiza strażacka w Strzelcach Wielkich

Dzięki wykonanej przez Gminę Szczurowa rozbudowie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelcach Wielkich rozwiązany został problem komunikacji pomiędzy parterem i piętrem istniejącego budynku oraz dobudowany został zespół sanitariatów.
 
 
 
Przy oszczędnym wykorzystaniu przestrzeni wokół budynku i w oparciu o możliwie najlepsze rozwiązania techniczne, odpowiednio wkomponowany do istniejącego dwukondygnacyjnego budynku o łącznej powierzchni użytkowej 472 m2 dobudowany obiekt stanowi zaplecze remizy, która służy głównie mieszkańcom wsi jako miejsce spotkań oraz organizacji różnego rodzaju imprez lokalnych, a ponadto dzięki rozbudowie przez Gminę Szczurowa istniejącego obiektu, spełniał będzie wymagania dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa pożarowego.
 
 
 
Inwestycja była dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego z programu „Małopolskie Remizy” w wysokości 35 tysięcy złotych.

UG Szczurowa