2012-11-06
Aktualności / W Dąbrówce Morskiej powstaje nowoczesny budynek pełniący funkcję domu ludowego

Dobiega końca pierwszy etap budowy nowego budynku domu ludowego wraz z garażem dla Ochotniczej Straży Pożarnej i zagospodarowaniem terenu wokół obiektu w Dąbrówce Morskiej.

 
Jednokondygnacyjny, parterowy budynek domu ludowego o powierzchni użytkowej blisko 200 m2, przeznaczony będzie do użytku mieszkańców wsi, jako miejsce spotkań i centrum aktywności społeczno-kulturalnej. Funkcję tę będzie spełniać duża jednoprzestrzenna sala spotkań, z podwyższonym sufitem zapewniającym odpowiednią kubaturę, mieszcząca powyżej 50 osób. Przy sali znajdują się pomieszczenia towarzyszące: sanitariaty (przystosowane również dla osób niepełnosprawnych), pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i porządkowe oraz rozdzielnia posiłków. W budynku znajduje się również pomieszczenie biurowe do ogólnego użytku oraz garaż z możliwością parkowania w nim niedużych samochodów dostawczych, zamiennie pełniący funkcję magazynową. Wykonany podest wejściowy do budynku poprzez przedsionek oraz przesuwne drzwi główne prowadzące bezpośrednio do sali spotkań, w okresie letnim będzie dawał możliwość rozszerzenia przestrzeni i włączenia frontowego placu w strefę aktywności użytkowej.
 
 
Do wejścia technicznego z tyłu budynku wykonywane jest dojście utwardzane kostką brukową, zapewniające dostęp dla osób niepełnosprawnych. Ponadto niezagospodarowany dotychczas plac przed budynkiem poddawany jest renowacji poprzez wymianę podłoża i podbudowy oraz utwardzenie nawierzchni w formie półprzepuszczalnej - z płyt ażurowych. Planuje się również zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie zieleni ozdobnej.
 
 
Budowa przez Gminę Szczurowa nowoczesnego obiektu służącego mieszkańcom wsi możliwa jest dzięki podpisanej przez Wójta Gminy Szczurowa z Marszałkiem Województwa Małopolskiego umowy na dofinansowanie inwestycji ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Dzialanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych, która została poprzedzona dobrze przygotowanym i pozytywnie ocenionym przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego wnioskiem.

UG Szczurowa