2012-10-23
Aktualności / Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Rudy-Rysie – Niedzieliska

Na odcinku drogi wojewódzkiej nr 768 prowadzącej od granicy miejscowości Rudy-Rysie z Przyborowem (gmina Borzęcin) do skrzyżowania z początkiem nowej obwodnicy prowadzącej w kierunku mostu na Wiśle trwają prace przy przebudowie

istniejącej drogi.

 

 
Zobacz film z prowadzonych prac
 
 
 
Zakres prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje: roboty rozbiórkowe i ziemne, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją, wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy, przebudowę jezdni z wzmocnieniem lub przebudową konstrukcji nawierzchni, przebudowę skrzyżowań oraz przepustów drogowych i uzbrojenia terenu, przebudowę urządzeń odwadniających, oczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej, remont zatok autobusowych i peronów przystankowych oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Przebudowany odcinek drogi wojewódzkiej po zakończeniu i odbiorze prac spełniać będzie parametry techniczne przypisane drogom głównym klasy G.
 
Inwestycja drogowa realizowana na terenie gminy Szczurowa finansowana jest z funduszy europejskich przeznaczonych na odbudowę infrastruktury w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UG Szczurowa