2012-10-16
Aktualności / Budowa nowego centrum wsi w Pojawiu

Trwają prace przy zleconej przez Gminę budowie i zagospodarowaniu centrum wsi Pojawia wraz z terenem przy remizie OSP prowadzonej przez firmę handlowo usługową Szymon Pyrcz z Tuchowa.

 
Wykonanie placu wypoczynkowo – rekreacyjnego ogólnie dostępnego dla mieszkańców wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, wytyczeniem i utwardzeniem alejek, wykonaniem lamp oświetleniowych, zakupem i montażem tzw. małej architektury, w tym: altany, studni z zadaszeniem, herbu i mapy gminy, murku kamiennego z siedziskiem, donic na rośliny, organizacją zieleni ozdobnej, ławek, koszy, stojaków na rowery, słupków oraz placu zabaw dla dzieci z ogrodzeniem, będzie doskonałym miejscem sprzyjającym aktywnemu wypoczynkowi i integracji lokalnej społeczności. Zapewni również bezpieczeństwo mieszkańców wsi, którzy będą mogli spotkać się w specjalnie wydzielonym obszarze przestrzeni publicznej, a szczególnie stworzy sprzyjające warunki do rozwoju Pojawia dla potencjalnych zainteresowanych inwestowaniem w tej miejscowości.
 
 
Centrum w Pojawiu jest kolejnym czternastym centrum w gminie, które udało się samorządowi Szczurowej wykonać z pomocą pozyskanych środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

 

UG Szczurowa