2012-10-08
Aktualności / Jubileusz 95-lecia Klubu Dołężan w Chicago

Msza święta za wszystkich członków klubu odbyła się w niedzielę 9-tego września br. w kościele św. Stanisława BiM w Chicago z udziałem wszystkich członków klubu oraz w obecności sztandarów klubów współpracujących.

Członkowie Klubu Dołężan
 

Sztandar klubowy i klubów współpracujących w kościele

 

 

Uczestnicy mszy św. w kościele św. Stanisława BiM w Chicago

 

 

ZABAWA JUBILEUSZOWA

 

Wideorelacja telewizyjna

 Film o Dołędze

  

15-tego września br. natomiast odbyła się Zabawa Jubileuszowa w sali Związku Klubów Polskich w Chicago. Zarząd nasz dostąpił zaszczytu organizacyjnego tej imprezy. Podczas tej zabawy honorowymi gośćmi byli:
 • Pani Paulina Kapuścinska - Konsul Generalny Konsulatu w Chicago
 • Pan mgr Marian Zalewski – Wójt Gminy Szczurowa
 • Pan Tadeusz Grabowski - Skarbnik Związku Narodowego Polskiego
 • Pan Tadeusz Czajkowski - Prezes Związku Klubów Polskich
 • Pan Edward Mika - Honorowy Prezes ZKP
 • Pan Władysław Sowa - Honorowy Prezes naszego Klubu
 • Pani Maria Bandur - Honorowa V-ce Prezes naszego Klubu
 • Pan Mieczysław Bandur - Prezes Koła byłych żołnirzy 5-tej KDP
 • ks. Antoni Dziorek - kapelan naszego Klubu
 

Goście Honorowi Jubileuszu. Stoją od prawej: Irena i Edward Mika, Marian Zalewski, Władysław Sowa, Maria i Mieczysław Bandur, Paulina Kapuścinska, ks. Antoni Dziorek, Tadeusz Grabowski z żoną

 

Podczas tego jubileuszu Złotymi Krzyżami Zasługi zostali odznaczeni
Pan Władysław Sowa oraz Pani Maria Bandur.  

 

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi zostaje Pan Władysław Sowa

 

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi została Pani Maria Bandur. Odznaczeń dokonała Konsul Generalna  Konsulatu RP w Chicago Pani Paulina Kapuścińska w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

 

Podziękowanie dla Pani Konsul za udział w naszym jubileuszu i dokonania odznaczeń przekazuje w imieniu zarządu Klubu Jassica Janowski

Podziękowanie za odznaczenia Pan Władysław Sowa
 
 
Odznaczenia te na wniosek naszego zarządu za bardzo duże osiągnięcia na rzecz naszego klubu i naszej wioski Dołęgi podczas pełnienia swych funkcji oraz długoletnią przynależność klubową zostały przyznane przez Prezydenta RP Polski Pana Bronisława Komorowskiego, a aktu dekoracji dokonała Pani Paulina Kapuścińska w jego imieniu, za co jesteśmy jej bardzo wdzięczni.

 

Przemówienia Honorowych Gości

Podczas tej uroczystości były przemówienia zaproszonych gości, przkazane przez nich życzenia oraz okolicznościowe plakietki, za które bardzo serdecznie dziękujemy.
 

Konsul Generalny Konsulatu RP w Chicago Pani Paulina Kapuścińska

 
Wójt Gminy Szczurowa Pan mgr Marian Zalewski
 

 Skarbnik Związku Narodowego Polski Pan Tadeusz Grabowski

 

 Prezes Związku Klubów Polskich Pan Tadeusz Czajkowski

 

 Kapelan Klubu Dołężan w Chicago - ks. Antoni Dziorek


 Odznaczenie Brązowym medalem przez Pan Wójta Prezesa Klubu Pana Benedykta Pacynę


 Gratulacje od Pana Wójta Gminy Szczurowa dla odznaczonych Pani Marii Bandur i Władysława Sowy

 
Były również odczytane życzenia nadesłane na nasz adres od: 
 • biskupa pomocniczego Archidiecezji Chicago Jego Ekscelencji Andrzeja Wypycha,
 • proboszcza Parafii Zaborów ks.Piotra Ścipień,
 • sołtysa Dołęgi Pana Stanisława Gajda
 • od Klubu Iwoniczan i osobiście Prezesa Pana Józefa Jurczak wraz z żoną Ewą.
 
Maria i Mieczysław Bandur
 
Panowie Władysław Sowa i Marian Zalewski
 

 Państwo Teresa i Marian Janowski


Nasz niezawodny i nieoceniony barman Pan Zbyszek Czuj

 

Do tanća przygrywała orkiestra „Plonez’ pod dyrekcją Romana Mytnika. Hymny i piosenkę o Dołędze odśpiewała Pani Ania Gofron, a wiersze specjalne na tą uroczystość wyrecytowali Jessica & Jonathan Janowski.

 Śpiewanie piosenki o Dołędze ”Nad Czarnawą rozłożona” przez Anię Gofron i Stanisława Pytlik

 

Recytują wiersze o tematyce klubowej nasze kochane dzieci – rodzeństwo bliźniacze Jesisica & Jonathan Janowski

 

Rodzice ukochanych dzieci Justyna & Jack Janowski

Obiad był serwowany przez Restaurację ALEGRA z Schiler Park.

 

Zabawa Gości Jubileuszowych
 

 Państwo Grabowscy

 

 Państwo Józefa i Benedykt Pacyna

 

Państwo Bogumiła i Roman Janowski
 

Państwo Józefa i Stefan Szafraniec

 

Państwo Zofia i Eugeniusz Przytuła

 

Pani Danuta Aleszczyk i Ignacy Janowski

 

Państwo Maria i Stanisław Szelewa

 

Państwo Irena i Józef Biesiada

 

Państwo Maria i Ryszard Giza

 

Uroczystości Jubileuszowe z ramienia Zarządu Klubu przeprowadził organizacyjnie
V-ce Prezes Klubu Roman Janowski

 

Podsumowując imprezę możemy być dumni, że godnie uczciliśmy ten Jubileusz. Pragnę w tym miejscu wyrazić serdeczne słowa podzięki dla zarządu klubu, komitetu organizacyjnego, za duży wkład pracy przy dekoracji sali, za wzorową organizację tej imprezy oraz za uczestnictwo w tej imprezie członków klubu ich przyjacieli oraz kluby współpracujce. Zabawa była udana, bawiono się wesoło do póżnych godzin nocnych. Raz jeszcze wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości składam z głębi serca staropolskie "Bóg zapłać".

Przewodniczący Jubileuszu
V-ce Prezes Klubu Dołężan
Roman Janowski