2012-10-03
Aktualności / Modernizacja remizy OSP w Strzelcach Małych

Trwają prace związane z odnowieniem budynku remizy OSP w Strzelcach Małych. Zakres prowadzonych przez Gminę Szczurowa robót budowlanych obejmuje: osuszanie budynku remizy, wykonanie elewacji, wymianę nowych drzwi zewnętrznych oraz stalowych, uzupełnienie rur spustowych, a także nowe posadzki w budynku, tynki wewnętrzne i malowanie pomieszczeń.

 
 

Budynek uszkodzony w wyniku powodzi został zmodernizowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

UG Szczurowa