2012-10-01
Aktualności / Odnowiony budynek świetlicy wiejskiej w Rylowej i zagospodarowany teren wokół obiektu

Odbudowane schody wejściowe oraz boczne do budynku, wykonana opaska wokół obiektu, wyremontowany cokół, chodniki oraz wjazd z miejscami parkingowymi, jak również nasadzenie zieleni ozdobnej to efekty prac wykonanych przez Gminę Szczurowa przy świetlicy wiejskiej w Rylowej.

Realizacja prac
 
 
 
 
 
 
 
 
Efekt finalny
 
 
 
 
 
 
Budynek wraz z otoczeniem uszkodzony w wyniku powodzi został wyremontowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

 

UG Szczurowa