2005-01-04
Aktualności / Nowy chodnik w Niedzieliskach

W grudniu 2004r. w miejscowości Niedzieliska w Gminie Szczurowa zakończono pierwszy etap budowy ciągu pieszego wraz z kanalizacją deszczową przy drodze wojewódzkiej nr 768 Brzesko – Jędrzejów. Realizacja zadania jest inicjatywą Sołectwa     i Samorządu, współfinansowaną przez Województwo Małopolskie oraz Inwestora - Gminę Szczurowa, które zabezpieczyły środki finansowe po 50% na realizację zadania. Inwestycja wykonana została przez Przedsiębiorstwo „DROMOST” z Bochni.

            Wykonane zostały prace rozbiórkowe zjazdów oraz montaż i demontaż ogrodzenia przy szkole podstawowej, prace ziemne, odwodnienie, warstwy konstrukcyjne pod ścieki i przepusty.

Pierwszy etap zakończono wykonaniem kanalizacji deszczowej, rozszerzono pobocze pod budowę chodnika oraz ułożono 100 m odcinek chodnika przy budynku szkoły podstawowej w Niedzieliskach.

 

 Nadzór nad inwestycją sprawuje inspektor nadzoru z Zarządu Dróg Wojewódzkich. W przyszłym roku planuje się kontynuację inwestycji. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 215 300,50 zł. Ułożenie chodnika i dalszy etap prac zaplanowany został na rok przyszły.

 

4 stycznia 2005 r. UG Szczurowa