2012-09-11
Aktualności / Dom Ludowy w Strzelcach Małych będzie jak nowy

W budynku domu ludowego w Strzelcach Małych gmina prowadzi generalny remont obejmujący odnowienie parkietu i sceny w sali tańca, remont zaplecza kuchennego i sanitarnego , roboty malarskie wewnątrz budynku, wymianę gazowych ogrzewaczy pomieszczeń oraz odbudowę schodów i elewacji zewnętrznej.

 
 
 
 

Remont obiektu wykonywany jest ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

UG Szczurowa