2012-09-05
Aktualności / Remont pomieszczeń i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Rząchowej

Staraniem Gminy Szczurowa z pomocą Urzędu Marszałkowskiego wykonany został remont i malowanie pomieszczeń w budynku świetlicy w Rząchowej, wyrównany i zagospodarowany został plac wokół obiektu oraz naprawiona nawierzchnia z kostki brukowej. Obiekt ten ucierpiał szczególnie w czasie akcji powodziowej w 2010 roku. Został wyremontowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

 
 
 
 
 

 

UG Szczurowa