2012-07-27
Aktualności / Budowa centrum Pojawia

Rozpoczęła się budowa kolejnego już w gminie centrum – w Pojawiu. Pieniądze z dotacji europejskiej Gmina Szczurowa zdobyła pomimo bardzo dużej konkurencji kilkunastu gmin. Wniosek na odnowę i zagospodarowanie centrum Pojawia został pozytywnie zaopiniowany i zakwalifikowany do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Widać już pierwsze efekty trwających prac.

Budowa centrum obejmuje wykonanie placu wypoczynkowo-rekreacyjnego wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, m.in. alejkami, lampami oświetleniowymi, altaną, studnią z zadaszeniem, ławkami i koszami, placem zabaw i zielenią ozdobną, a także wybrukowanie placu z miejscami postojowymi przy remizie OSP, nowe ogrodzenie i nasadzenie zieleni.

Nowoczesne i funkcjonalne centra wsi stają się już wizytówką Gminy Szczurowa. Centra takie znajdują się w Szczurowej, Uściu Solnym, Zaborowie, Strzelcach Małych, Woli Przemykowskiej, Wrzępi, Rudach-Rysiu, Strzelcach Wielkich, Niedzieliskach, Dołędze, Barczkowie, Rylowej.

Ich budowa została sfinansowana ze środków unijnych, głównie Sektorowego Programu Operacyjnego, Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przy współudziale środków pochodzących z budżetu gminy Szczurowa.

UG Szczurowa