2012-07-10
Aktualności / Piknik sportowo-rekreacyjny w Niedzieliskach

8 lipca na stadionie w Niedzieliskach rozegrany został Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Szczurowa wraz z uroczystym odbiorem dróg i wodociągu. Organizatorami turnieju byli: LKS „Korona” Niedzieliska, Sołectwo wsi Niedzieliska, Koło Gospodyń Wiejskich w Niedzieliskach oraz Gminne

Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

 

Cztery zrzeszone LKS-y z miejscowości: Rudy-Rysie, Niedzieliska, Strzelce Wielkie i Rylowa rywalizowały o miano najlepszego zespołu sportowego w gminie Szczurowa. W trakcie zawodów drużyny brały udział w trzech konkurencjach: w biegu w workach, przeciąganiu liny i piłce nożnej.

W pierwszym etapie imprezy zostały przeprowadzone mecze piłki nożnej w systemie „Każdy z Każdym”.

W przerwie, po emocjonujących dwóch pierwszych meczach, przyszedł czas na kolejną konkurencje, przeciąganie liny.

Do tej „dyscypliny” przystąpiły wszystkie zgłoszone drużyny. Konkurencję wygrała drużyna z  Niedzielisk.

Tabela miejsc w zawodach przeciągania liny:
1. Niedzieliska (10 pkt)
2. Rudy-Rysie (8 pkt)
3. Rylowa (6 pkt)
4. Strzelce Wielkie (4 pkt)
Po ogłoszeniu wyników kapitanowie trzech drużyn uhonorowani zostali pamiątkowymi medalami.

 

Na boisku sportowym rozegrano kolejne dwa mecze, po których mieszkańcy wraz z przedstawicielami samorządu dokonali uroczystego otwarcia i przekazania do użytku blisko 25 kilometrów wyremontowanych dróg i wodociągu w Niedzieliskach.

Nowe nawierzchnie bitumiczne położone zostały na drogach:
Niedzieliska – Kościelna, Niedzieliska – Podmłynie, Niedzieliska – Ulica, Niedzieliska – Góry, Niedzieliska – Wisowatki – Góry, Niedzieliska – Podszumin, Niedzieliska – była droga wojewódzka, Niedzieliska – droga wojewódzka – obwodnica Szczurowej wraz z drogami zbiorczymi, Niedzieliska – w kierunku cmentarza, Niedzieliska – Wygoda – Strzelce Wielkie.

Zakres wodociągowania obejmował wykonanie sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 90 i 110 mm na długości ponad 4 km oraz wykonanie 154 przyłączy.

Przecięcia wstęgi dokonali: Wójt Gminy Szczurowa – P. Marian Zalewski wraz z sołtysem wsi – P. Kazimierzem Wróblem, byłym wieloletnim sołtysem i radnym – P. Bolesławem Skurą, przedstawicielkami Koła Gospodyń – P. Urszulą Borowiec i P. Krystyną Król, najstarszą działaczką KGW P. Anną Wróbel, przedstawicielami dzieci i młodzieży Niedzielisk – Wiktorią Budyń, Sebastianem Madej.

Po ostatnich dwóch meczach piłki nożnej, rozegranych pomiędzy Rudy-Rysiem i Strzelcami Wielkimi oraz Niedzieliskami i Rylową przyszedł czas na podsumowanie zmagań piłkarskich i ostateczne wyniki tej konkurencji.

Tabela miejsc w turnieju piłki nożnej:
1. Niedzieliska (10 pkt)
2. Rudy-Rysie (8 pkt)
3. Rylowa (6 pkt)
4. Strzelce Wielkie (4 pkt)

Bieg w workach stał się uwieńczeniem rywalizacji drużynowej. W  tej dość specyficznej dyscyplinie uczestniczyło trzy drużyny: Rudy-Rysie, Niedzieliska i Rylowa. W biegu brało udział po sześciu zawodników, którzy mieli za zadanie bieg równocześnie w trzech razem spiętych workach, omijając przeszkody następnie przekazywali worki kolejnej trójce. Tu liczył się jak najkrótszy czas pokonany przez drużynę.

Tabela wyników:
1. Niedzieliska (10 pkt)
2. Rudy-Rysie (8 pkt)
3. Rylowa (6 pkt) 
4. Strzelce Wielkie (0 pkt)

Klasyfikacja generalna:
1. LKS „KORONA” Niedzieliska (30 pkt)
2. LKS „ANDALUZJA” Rudy-Rysie (24 pkt)
3. LKS „RYLOVIA” Rylowa (18 pkt)
4. Strzelce Wielkie (8 pkt)

W zawodach piłki nożnej i klasyfikacji generalnej drużyny zostały nagrodzone pamiątkowymi pucharami i nagrodami rzeczowymi. W biegu w workach drużyny otrzymały medale.

Wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Szczurowa P. Marian Zalewski, Przewodniczący Rady Gminy – P. Kazimierz Tyrcha, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy i Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia, Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury i Sportu – P. Stanisława Klisiewicz.

Na zakończenie festynu została przewidziana jeszcze jedna konkurencja - wyścig rowerowy kumotrów i kumoterek.

Najpierw kobiety miały do pokonania dwa okrążenia wokół boiska sportowego. Po bardzo zaciętej walce o miejsca na podium ostatecznie wygrywa P. Mariola Hanek, drugie miejsce zajęła P. Krystyna Król, a trzecie P. Elżbieta Wróbel.

Siedmiu zawodników do pokonania miało aż trzy okrążenia wokół boiska. Przy głośnym dopingu publiczności wygrał P. Jan Giza, drugie miejsce zajął P. Jan Gruszka, a trzecie P. Jan Ślusarz. Wszyscy zawodnicy mieszczący się na podium otrzymali pamiątkowe medale ufundowane przez Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej.

W trakcie imprezy zostały także zorganizowane konkurencje dla najmłodszych przygotowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Niedzieliskach. Udostępniona została również bezpłatnie zjeżdżalnia, a także obficie zaopatrzony bufet w napoje chłodzące i kiełbasę z grilla. 

Serdecznie dziękujemy współorganizatorom LKS „Korona” Niedzieliska, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Niedzieliska, a szczególnie paniom z Koła Gospodyń w Niedzieliskach za zaangażowanie w przygotowanie imprezy.

Relacja wideo z imprezy

Galeria zdjęć

 

 

UG Szczurowa i GCKCziS Szczurowa