2012-06-13
Aktualności / Podsumowanie programu "Szkoła z klasą" w Strzelcach Wielkich

 

5 czerwca 2012 r. odbyło się niezwykłe wydarzenie w PSP im. T. Kościuszki w Strzelcach Wielkich. Tego dnia miał miejsce Szkolny Festiwalu 2.0 będący podsumowaniem całorocznej pracy w programie „Szkoła z klasą 2.0”, do którego przystąpiła nasza szkoła. Program ,,Szkoła z klasą 2.0” miał na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji.
 
 
 
 
 
 
 
 
Festiwal odbył się na sali gimnastycznej, gdzie zgromadziła się cała szkoła oraz uczniowie z klas II i III z Wrzępi, którzy także brali udział w Projekcie oraz przedstawicielami rodziców.
Wszystkich zebranych powitała Pani dyrektor Dorota Jaszczowska. Koordynator programu Pani Lucyna Łaptas przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej etapy realizacji programu „Szkoła z Klasą 2.0” na przestrzeni całego roku szkolnego oraz efekty pracy nauczycieli i uczniów. Po części oficjalnej nastąpiła prezentacja projektów nad którymi pracowały poszczególne zespoły.
  • Klasa III pod kierunkiem Pani Doroty Walas zrealizowała projekt pt. „Twórcy dzieciom – Jan Brzechwa, Julian Tuwim, Kornel Makuszyński”.  
  • Uczniowie z klasy IV wraz z Panią Krystyną Zydroń przedstawili projekt „Od hieroglifów do Internetu”.
  • Sześcioosobowy zespół dziewczyn z klasy VI pod kierunkiem Pani Lucyny Łaptas zaprezentował „Tadeuszka” – gazetę internetową publikowaną na portalu www.juniormedia.pl.
  • Członkowie Koła Europejskiego, którego opiekunem jest Pani Magdalena Pudło zrealizowali projekt „Europa z TIK”.
  • Uczniowie klasy II i III z SF we Wrzępi przedstawił efekty swojej pracy nad projektem „Wrzępia – miejsce mojego dzieciństwa”, który opracowali pod kierunkiem Pani Małgorzaty Klich.
Więcej informacji na stronie www.pspstrzelcewielkie.pl w Zakładce Szkoła z Klasą 2.0.

 

SP Strzelce Wielkie