2012-06-12
Aktualności / Budowa domu ludowego w Dąbrówce Morskiej

Trwają prace przy budowie domu ludowego  z garażem w Dąbrówce Morskiej.

Obiekt będzie służył mieszkańcom sołectwa, jako miejsce spotkań społeczności lokalnej. Inwestycja realizowana jest przez Gminę Szczurowa za sprawą pozyskanego dofinansowania ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

 

UG Szczurowa