2012-06-06
Aktualności / Trwają zajęcia w ramach projektu indywidualizacji nauczania i wychowania w szkołach

Od początku marca trwają zajęcia w ramach projektu z zakresu indywidualizacji nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Szczurowa pt. "DZIŚ NAUKA JUTRO SUKCES"  w latach 2012-2013.

Do końca maja realizacja projektu obrazuje się następująco: 
 
Zadanie nr 1 – Szkoła Podstawowa w Zaborowie:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – zorganizowano 1 grupę, w skład której wchodzi 8 osób. Zrealizowano 24 h (po 45 min.)               
 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych – zorganizowano 1 grupę, w skład której wchodzi 8 osób. Zrealizowano 24 h (po 45 min.)
Łącznie zorganizowano 2 pełne grupy na zajęcia zgodnie z Rozporządzeniem MEN, łącznie wsparciem objęto 16 uczniów (9K,7M), zrealizowano 48 h.
 
Zadanie nr 2 – Szkoła Podstawowa w Szczurowej
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – zorganizowano 3 grupy, w skład której wchodzi 24 osoby. Zrealizowano 68 h (po 45 min.)                         
 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – zorganizowano 1 grupę, w skład której wchodzi 8 osób. Zrealizowano 24 h (po 45 min.)           
 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych – zorganizowano 1 grupę, w skład której wchodzi 8 osób. Zrealizowano 26 h (po 45 min.)  
 - zajęcia logopedyczne – zorganizowano 2 grupy, w skład których wchodzi 8 osób. Zrealizowano 44 h (po 45 min.)
Łącznie zorganizowano 7 pełnych grup na zajęcia zgodnie z Rozporządzeniem MEN, łącznie wsparciem objęto 48 uczniów (24K,24M), zrealizowano 162 h.
 
Zadanie nr 3 – Szkoła Podstawowa w Strzelcach Wielkich
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – zorganizowano 1 grupę, w skład której wchodzi 8 osób. Zrealizowano 22 h (po 45 min.)              
 - zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych – zorganizowano 1 grupę, w skład której wchodzi 8 osób. Zrealizowano 22 h po 45 min.)
Łącznie zorganizowano 2 pełne grupy na zajęcia zgodnie z Rozporządzeniem MEN, łącznie wsparciem objęto 16 uczniów (8K,8M), zrealizowano 44 h.
 
Zadanie nr 4 – Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – zorganizowano 1 grupę, w skład której wchodzi 7 osób. Zrealizowano 23 h (po 45 min.)
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – zorganizowano 1 grupę, w skład której wchodzi 8 osób. Zrealizowano 24 h (po 45 min.)             
Łącznie zorganizowano 2 pełne grupy na zajęcia zgodnie z Rozporządzeniem MEN , łącznie wsparciem objęto 15 uczniów (8K,7M), zrealizowano 47 h.
 
Zadanie nr 5 – Szkoła Podstawowa w Uściu Solnym
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – zorganizowano 1 grupę, w skład której wchodzi 7 osób. Zrealizowano 20 h (każde zajęcia trwają 2 godziny)
 - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – zorganizowano 1 grupę, w skład której wchodzi 5 osób. Zrealizowano 24 h (każde zajęcia trwają 2 godziny)
Łącznie zorganizowano 2 pełne grupy na zajęcia zgodnie z Rozporządzeniem MEN, łącznie wsparciem objęto 12 uczniów (5K,7M), zrealizowano 44 h.
 
Zadanie nr 6 – Szkoła Podstawowa w Woli Przemykowskiej
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – zorganizowano 1 grupę, w skład której wchodzi 8 osób. Zrealizowano 26 h (po 45 min.)
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – zorganizowano 1 grupę, w skład której wchodzi 8 osób. Zrealizowano 26 h (po 45 min.)             
Łącznie zorganizowano 2 pełne grupy na zajęcia zgodnie z Rozporządzeniem MEN, łącznie wsparciem objęto 16 uczniów (7K,9M), zrealizowano 52 h.

Plan zajęc w ramach projektu

 

 

 

koordynator projektu: Elżbieta Gądek