2012-05-10
Aktualności / Umowa na budowę nowego centrum wsi w Pojawiu podpisana

W obecności Sołtysa i przedstawicieli Rady Sołeckiej z Pojawia, radnych Gminy Szczurowa, inspektorów nadzoru oraz goszczącego w rodzinnych stronach przedstawiciela Klubu Pojawian a równocześnie honorowego Prezesa Związku Klubów Polskich w Chicago Pana Edwarda Miki – Wójt oraz Skarbnik Gminy w imieniu Inwestora - Gminy Szczurowa podpisali z Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze procedury przetargowej – Firmą Handlowo-Usługową Szymon Pyrcz z Tuchowa, umowę na budowę nowego centrum wsi w Pojawiu wraz z zagospodarowaniem terenu przy remizie OSP.

Na zdjęciu od prawej: P. Szymon Pyrcz - Wykonawca Inwestycji, P. Marian Zalewski - Wójt Gminy Szczurowa, P. Agnieszka Mądrzyk – Radna RG z Pojawia, P. Edward Mika – przedstawiciel Klubu Pojawian w Chicago, P. Władysław Mądrzyk – Sołtys Wsi Pojawie.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki dobrze przygotowanej przez Gminę Szczurowa dokumentacji konkursowej, która zyskała aprobatę ekspertów Urzędu Marszałkowskiego i otrzymała dotacje w wysokości 65 proc. Całkowita wartość budowy centrum wsi Pojawie łącznie ze środkami własnymi Gminy to ponad 600 tys. złotych.

Wykonanie atrakcyjnego centrum wsi w Pojawiu obejmuje plac wypoczynkowo-rekreacyjny wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą, m.in. alejkami, lampami oświetleniowymi, altaną, studnią z zadaszeniem, ławkami i koszami, placem zabaw oraz zagospodarowaniem terenu zieleni. Zagospodarowane centrum wsi służyć będzie przede wszystkim mieszkańcom sołectwa, jako miejsce spotkań i integracji lokalnej społeczności. Jest to już kolejne 14. centrum w gminie Szczurowa, które udało się wykonać z pomocą środków europejskich.

UG Szczurowa