2012-05-08
Aktualności / Przebudowa drogi gminnej na odcinku Górka – Rząchowa - Szczurowa

Na odcinku drogi gminnej (byłej drogi wojewódzkiej) Górka – Rząchowa – Szczurowa trwają prace przy jej przebudowie. Po wycięciu drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, drogowcy przebudowują i naprawiają zniszczoną nawierzchnię jezdni, uszkodzone pobocza i skrzyżowania drogi gminnej z drogami bocznymi, wykonują odwodnienie drogi, przebudowę zjazdów i remont przepustów drogowych, a także perony przystanków autobusowych.

Realizacja inwestycji poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo na drodze i zapewnić płynność ruchu drogowego, a ponadto umożliwić sprawny odpływ wody z korony drogi i uporządkuje system odwodnienia. Inwestycja o wartości kilku milionów złotych realizowana jest ze środków europejskich specjalnego instrumentu odbudowy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Centrum Rząchowej

Szczurowa (stary młyn)

 

UG Szczurowa