2012-04-26
Aktualności / Zagospodarowanie terenu przy szkole w Strzelcach Małych

W otoczeniu budynku szkoły filialnej w Strzelcach Małych wykonywane są roboty remontowe, których zakres obejmuje: naprawę  i malowanie urządzeń zabawowych, wykonanie chodnika koło placu zabaw, wymiana włazów żeliwnych na studniach kanalizacyjnych oraz montaż pokryw żelbetowych na studniach.

 

UG Szczurowa