2012-04-20
Aktualności / Dom Ludowy w Dąbrówce Morskiej w budowie

W miejscu starego budynku domu ludowego w Dąbrówce Morskiej, który został zniszczony w wyniku powodzi powstaje nowy obiekt, w którym znajdzie się duża sala, zaplecze kuchenne, część sanitarna, pomieszczenie pomocnicze oraz garaż dla miejscowej straży pożarnej.

Inwestycja realizowana jest przez Gminę Szczurowa na podstawie podpisanej z Marszałkiem Województwa Małopolskiego umowy, poprzedzonej dobrze przygotowanym i pozytywnie ocenionym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

UG Szczurowa