2012-04-05
Aktualności / Przebudowa drogi woj. 964 na odcinku Uście Solne – Rylowa

Dzięki skutecznym zabiegom władz gminy z pomocą wicemarszałka województwa p. Romana Ciepieli rozpoczęła się długo oczekiwana przebudowa ponad 8-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej 964 od mostu na rzece Raba w miejscowości Uście Solne przez Strzelce Małe, Szczurową do Rylowej w ramach likwidacji skutków powodzi w maju i czerwcu 2010 roku, jaka objęła teren gminy. Zadanie o wartości ponad 10 milionów złotych, finansowane jest ze środków specjalnego instrumentu odbudowy w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Zadanie polegać będzie na poprawie stanu technicznego drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, przebudowę zjazdów i skrzyżowań oraz zatok autobusowych, co wpłynie pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i jego płynność.

Zakres prac przewidzianych dla realizowanej inwestycji obejmuje m.in.: wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, roboty ziemne, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, przebudowę jezdni oraz skrzyżowań drogi wojewódzkiej z drogami bocznymi, odwodnienie drogi, przebudowę chodników i zatok autobusowych, przebudowę zjazdów z remontem przepustów drogowych, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z oznakowaniem.

Przygotowanie terenu inwestycji - usuwanie korzeni drzew kolidujących z inwestycją

 

 

UG Szczurowa