2012-03-27
Aktualności / Gminny Konkurs Matematyczny "Rachmistrz" w Niedzieliskach

W dniu 14 marca br. Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedzieliskach gościła uczestników II Gminnego Konkursu Matematycznego „Rachmistrz". Do konkursu stanęły drużyny ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Szczurowa złożone z trzech uczniów klas IV, V i VI.

Celem konkursu było podniesienie sprawności rachunkowej wśród uczniów kończących kolejne etapy edukacyjne w szkole podstawowej, zmobilizowanie uczniów do zwiększenia wysiłku na rzecz podniesienia sprawności rachunkowej, umożliwienie wszystkim uczniom zmierzenie się z rówieśnikami z innych klas.

Konkurs składał się z 4 etapów. W pierwszym uczniowie wykazywali się sprawnym liczeniem w pamięci, pamiętając jednocześnie o kolejności wykonywania działań. Drugie zadanie polegało na rozwiązywaniu zadań tekstowych, natomiast trzecie zadanie sprawdzało szybkość obliczeń w pamięci i dopasowania wyniku do odpowiednich działań zapisanych na kartce. Ostatnie zadanie konkursowe polegało na rozwiązani krzyżówki i odgadnięciu hasła.

Poszczególne zadania wyłoniły zwycięzcę. Okazała się nią być drużyna z Niedzielisk uzyskując łącznie 29 pkt. Drugie miejsce zajęły drużyny z Szczurowej i Strzelec Wielkich, III Wola Przemykowska, IV Uście Solne, V Wola Przemykowska.

Każdy uczestnik otrzymał nagrodę rzeczową ufundowaną przez Wójta Gminy Szczurowa Pana mgr Mariana Zalewskiego oraz dyrektora KBS w Szczurowej Pana Andrzeja Solińskiego.

Sponsorom serdecznie dziękujemy, zaś uczestników zapraszamy do kolejnej edycji konkursu już za rok. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły:Katarzyna Mach i Magdalena Świerczek.

SP Niedzieliska