2012-03-26
Aktualności / Zawiadomienie o zebranicha wiejskich

Na podstawie § 5 ust. 1, pkt a, § 6, 7, 8, 9 Statutu Sołectwa przyjętego uchwałą Rady Gminy Szczurowa w dniu 26 lutego 2004 roku uprzejmie zawiadamiam, że w dniu

 

28 marca 2012 roku /tj.  środa/o godz.  16.00
Domu Sołtysa w Popędzynie 

28 marca 2012 roku /tj.  środa/o godz.  16.45
Domu Ludowym w Barczkowie

28 marca 2012 roku /tj.  środa/o godz.  18.00
Domu Ludowym w Pojawiu

30 marca 2012 roku /tj.  piątek/ o godz.  18.00
Remizie OSP w Rudy-Rysie

01 kwietnia 2012 roku /tj.  niedziela/ o godz.  17.00
w Szkole Podstawowej w Uściu Solnym

odbędzie się

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1) Otwarcie zebrania.
2) Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej  za 2011 rok.
3) Dyskusja.
4) Wolne wnioski.

W przypadku braku wymaganego quorum 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa ustala się
2-gi termin zebrania w tym samym dniu i miejscu 15 minut później.

 

Sołtysi Wsi:
Pan Czesław Jesionka - Popędzyna
Pan Stanisław Żelazny - Barczków
Pan Władysław Mądrzyk - Pojawie
Pani Władysława Wierdanek - Rudy-Rysie
Pan Piotr Syrek - Uście Solne

UG Szczurowa