2012-03-20
Aktualności / Zawiadomienie o zebraniach w Niedzieliskach i Dołędze

Na podstawie § 5 ust. 1, pkt a, § 6, 7, 8, 9 Statutu Sołectwa przyjętego uchwałą Rady Gminy Szczurowa
w dniu 26 lutego 2004 roku uprzejmie zawiadamiam, że w dniu

 

22 marca 2012 roku /tj. czwartek/ o godz. 18.00
w Domu Ludowym w Niedzieliskach

24 marca 2012 roku /tj.  sobota/ o godz. 17.00
w Domu Ludowym w Dołędze

odbędzie się

Z E B R A N I E   W I E J S K I E

PORZĄDEK ZEBRANIA:

1) Otwarcie zebrania.
2) Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej  za 2011 rok.
3) Dyskusja.
4) Wolne wnioski.

W przypadku braku wymaganego quorum 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa ustala się
2-gi termin zebrania w tym samym dniu i miejscu 15 minut później.

 

Sołtysi Wsi:
Pan Kazimierz Wróbel - Niedzieliska
Pan Stanisław Gajda - Dołęga