2012-03-14
Aktualności / Budowa domu ludowego w Dąbrówce Morskiej

Rozpoczął się pierwszy etap budowy nowego budynku domu ludowego w Dąbrówce Morskiej. Inwestycja realizowana jest przez Gminę Szczurowa na podstawie podpisanej z Marszałkiem Województwa Małopolskiego umowy, poprzedzonej dobrze przygotowanym i pozytywnie ocenionym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

Nowo wybudowany obiekt o powierzchni użytkowej blisko 200 metrów kwadratowych, w którym będzie się mieścić między innymi duża sala, pomieszczenie pomocnicze oraz gospodarcze - kuchnia, część sanitarna i garaż, będzie miejscem spotkań i integracji mieszkańców Dąbrówki Morskiej.

 

 

 

 

UG Szczurowa