2012-01-20
Aktualności / Umowa na budowę nowego DL ze świetlicą w Dąbrówce Morskiej podpisana

W czwartek, 12 stycznia br. w obecności przedstawicieli Rady Sołeckiej z Dąbrówki Morskiej Zastępca Wójta oraz Skarbnik Gminy w imieniu Inwestora – Gminy Szczurowa podpisały umowę z Wykonawcą inwestycji - Zakładem Ogólnobudowlanym Jan Waz z Koniuszowej, wyłonionym w drodze procedury przetargowej, na rozbiórkę starego i budowę nowego obiektu domu ludowego ze świetlicą wiejską w Dąbrówce Morskiej. 

 

Uroczyste podpisanie tzw. preumowy przez wicemarszałków Romana Ciepielę i Stanisława Sorysa.

 

Nowy obiekt o powierzchni użytkowej blisko 200 metrów kwadratowych, w którym będzie się mieścić między innymi sala spotkań, pomieszczenie biurowe oraz gospodarcze, część kuchenna, sanitarna i garaż, będzie miejscem spotkań i integracji mieszkańców Dąbrówki Morskiej. Inwestycja realizowana przez Gminę otrzyma wsparcie ze środków unijnych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

 

UG Szczurowa