2012-01-02
Aktualności / Gmina Szczurowa wykonała remont DL i świetlicy w Kwikowie

Mieszkańcy Kwikowa mogą już korzystać z nowej świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku Domu Ludowego w Kwikowie. W lokalu po byłym sklepie przystosowanym pod potrzeby świetlicy wykonane zostały wylewki, ułożone płytki podłogowe, wymienione drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz malowanie. Ponadto przy wejściu do sali bankietowej wymalowano korytarz, a na ścianach położono rezimar oraz zamontowano listwy maskujące. Naprawiona została również elewacja zewnętrzna budynku wraz z izolacją pionową i ociepleniem ścian, naprawione zostały schody zewnętrzne i wymienione drzwi garażowe. Wyremontowany obiekt służy mieszkańcom, jako centrum kultury oraz miejsce organizowania imprez integrujących mieszkańców.

Inwestycja została sfinansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

 

UG Szczurowa