2011-12-02
Aktualności / Strzelce Wielkie: Szkoła z klasą

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Strzelcach Wielkich przystąpiła w roku szkolnym 2011/2012 do ogólnopolskiego programu „Szkoła z Klasą 2.0”. Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agora. Partnerami programu są Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON oraz Fundacja Orange.

Program ,,Szkoła z klasą 2.0” ma na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Program składa się z dwóch etapów. W pierwszym semestrze nauczyciele razem z uczniami opracowują Szkolny Kodeks 2.0, czyli swój pomysł, jak uczyć i komunikować się przy pomocy TIK oraz zrealizują zadanie z wykorzystaniem nowych technologii. W drugim semestrze zadaniem nauczycieli jest opieka nad zespołem uczniów pracujących nad projektem z użyciem TIK. Na koniec Programu każda ze szkół organizuje Szkolny Festiwal 2.0, na którym przedstawia pokazuje Tikowe dokonania uczniów i nauczycieli.
 

 
W związku z realizacją zaplanowanych działań 30 listopada 2011r. odbyła się szkolna debata w której wzięli udział uczniowie z klas III – VI oraz nauczyciele uczestniczący w programie. Podczas spotkania uczestnicy dyskutowali na temat sposobów korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej swojej szkole, a także wypracowali roboczą wersję szkolnego Kodeksu 2.0.

 

SP Strzelce Wielkie