2011-11-24
Aktualności / Zagospodarowanie złoża gazu ziemnego Rylowa - Rajsko

Złoże gazu ziemnego Rajsko położone jest na terenie gminy Szczurowa, a Rylowa na terenie gminy Szczurowa i Borzęcin. Szacunkowe sumaryczne zasoby tych złóż wynoszą ok. 700 mln m3 . Zostały udostępnione pięcioma odwiertami: Rylowa-3,5,6 oraz Rajsko-1,2 o głębokości ok. 900m.

Właścicielem koncesji wydobywczych dla obu złóż jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A w Warszawie, które za pomocą swojego Oddziału w Sanoku realizuje inwestycję związaną z wybudowaniem instalacji technologicznych na potrzeby ich eksploatacji. Zakres inwestycji obejmuje:

  • wybudowanie ośrodka zbioru gazu (OZG) z urządzeniami technologicznymi służącymi do przygotowania gazu do przesyłu oraz zapleczem techniczno-socjalnym,
  • wybudowanie gazociągów od odwiertów Rylowa-3 i 5 oraz Rajsko-1,2 do OZG
  • wybudowanie gazociągu zdawczego w kierunku Brzeska i Tarnowa.
Razem wybudowanych zostanie ok. 35 km gazociągów.
Inwestycja realizowana jest na terenie 6 gmin (Szczurowa, Borzęcin, Brzesko, Wierzchosławice, Wojnicz, Tarnów). Wykonawcą prac budowlano-montażowych jest konsorcjum firm Budownictwo Naftowe NAFTOMONTAŻ-Krosno i ZRUG Pogórska Wola. Planowany termin zakończenia inwestycji to przełom I i II kwartału 2012 r. Z tytułu eksploatacji złóż wnoszone będą do gmin opłaty eksploatacyjne zależne od ilości wydobywanego gazu oraz podatki od nieruchomości.
 
Ośrodek zbioru gazu Rylowa - Rajsko zlokalizowany
 w miejscowości Niedzieliska - Wisowatki
 
 
 
 
Głowice eksploatacyjne odwiertów gazowych
 
 
 
 
Budynki zaplecza socjalno - technicznego
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zespół urządzeń technologicznych służących do przygotowania gazu do transportu
 
 
 
 
 

PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku