2011-11-21
Aktualności / Remont domu ludowego w Barczkowie

Po zagospodarowaniu centrum wokół domu ludowego w Barczkowie, Gmina rozpoczęła prace remontowe i renowacyjne elewacji budynku wraz z wyprofilowaniem odpływów rur spustowych, remontem schodów, piwnicy i ogrodzenia, przewidziano również plantowanie terenu. Inwestycja jest finansowana ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Działanie 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat C Likwidacja skutków klęsk żywiołowych.

UG Szczurowa