2011-10-05
Aktualności / Uroczyste otwarcie obwodnicy Szczurowej

Uroczyste otwarcie 8 km drogi od mostu na Wiśle w kierunku budowanej autostrady
(obwodnicy Rząchowej, Szczurowej i Niedzielisk).

Z udziałem ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, wojewody małopolskiego Stanisława Kracika, wicemarszałków Województwa Małopolskiego: Romana Ciepieli i Stanisława Sorysa, posłów na sejm RP: Urszuli Augustyn, Jana Musiała, Andrzeja Sztorca, radnej wojewódzkiej: Józefy Szczurek-Żelazko, zastępcy dyrektora ZDW w Krakowie Marty Maj, starosty powiatu brzeskiego Andrzeja Potępy wraz z członkiem zarządu Markiem Antoszem i Sławomirem Paterem, wójtów i burmistrzów z gmin sąsiadujących, w tym wójtem Drwinii Andrzejem Pająkiem z powiatu bocheńskiego, wójtem Bejsc Józefem Zuwałą i wójtem Opatowca Sławomirem Kowalczykiem z powiatu kazimierskiego, radnych gminy Szczurowa wraz z przewodniczącym Kazimierzem Tyrchą, komendantem powiatowym PSP bryg. Dariuszem Pęcakiem, komendantem powiatowym Policji w Brzesku Robertem Biernatem, komendantem posterunku Policji w Szczurowej Krzysztofem Klisiewiczem, dyrektorami wykonawcy obwodnicy Beatą Karkowską i Krzysztofem Łuszczkiem oraz kierownikiem budowy Stanisławem Mazurkiem, proboszczami parafii Szczurowa ks. Wiesławem Majką i parafii Niedzielisk ks. Józefem Masłoniem, sołtysami wsi, mieszkańcami i gośćmi w dniu 3 października 2011 r. odbyło się uroczyste oddanie 8 km drogi od mostu na Wiśle w kierunku budowanej autostrady (obwodnicy Rząchowej, Szczurowej i Niedzielisk).

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Droga została wybudowana w niespełna dwa lata, dwa miesiące wcześniej niż przewidywał harmonogram robót, a wartość wykonanej inwestycji to kwota rzędu 56 mln złotych. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "Energopol" Sp. z o.o. z Krakowa.
 
 
 
Na zdjęciach: obwodnica Szczurowej i Niedzielisk z lotu ptaka
 
 
 
Wstęgę przecinali: Aleksander Grad – minister Skarbu Państwa, posłowie: Jan Musiał, Andrzej Sztorc, Urszula Augustyn, Stanisław Kracik – wojewoda Małopolski, wicemarszałkowie: Roman Ciepiela i Stanisław Sorys, Marta Maj - zastępca dyrektora ZDW, Beata Karkowska i Krzysztof Łuszczki – dyrektorzy firmy Energopol, Andrzej Potępa - starosta brzeski, Marian Zalewski – wójt Gminy Szczurowa, Barbara Małek – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich, Karolina Stąsiek – uczennica Gimnazjum w Szczurowej, Stanisław Wądołowski – sołtys wsi Szczurowa, Bogdan Czachór – sołtys wsi Rząchowa i sołtys Niedzielisk - Bolesław Skura.
 
Poświęcenia nowo wybudowanej drogi dokonał proboszcz parafii Szczurowa – ks. Wiesław Majka.
 
 
 
Otwarciu drogi towarzyszył piknik przygotowany przez Publiczne Gimnazjum i Szkołę Podstawową w Szczurowej. Dzięki uprzejmości wykonawcy budowy uczestnicy mogli skosztować tradycyjnej wojskowej grochówki.
 
 
 
 
 
Wybudowanie tego ważnego odcinka pozwoliło na zlikwidowanie codziennej gehenny, jaką dla mieszkańców był ruch ciężkich samochodów, pozwoliło wyprowadzić z centrum Rząchowej i Niedzielisk oraz ograniczyć ruch na ulicy Krakowskiej.
 
Wybudowanie obwodnicy umożliwi również budowę południowego obejścia Szczurowej. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie w przyszłości całkowite wyprowadzenie ciężkiego ruchu ze Szczurowej. Budowa drogi była możliwa dzięki środkom pozyskanym w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Gmina i powiat współfinansowały dokumentację. Gmina Szczurowa przekazała cześć gruntów pod tą inwestycję.
 
Wybudowana nowa droga stanowi bardzo ważne połączenie z Warszawą, Brzeskiem, Krynicą, Słowacją, a ponadto dzięki wybudowaniu specjalnego skrzyżowania umożliwi utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej i nowe miejsca pracy. Na budowę tej Strefy przed tygodniem Zarząd Województwa przyznał Gminie Szczurowa ponad 5 mln złotych.

Zapraszamy do galerii zdjęć

UG Szczurowa